Začalo to celkem nevinně. Do sněmovny přišla z ministerstva životního prostředí technická novela zákona o odpadech, převádějící do českého práva novou legislativu Evropské unie. Výbor pro životní prostředí k návrhu dodal „přílepek“ počítající s postupným zvyšováním poplatku za skládkování komunálního odpadu z dnešních 500 korun za tunu na dvojnásobek v roce 2020. Možnost ukládat tento odpad na skládky měla skončit v roce 2023.

Přílepek šel na ruku příznivcům spaloven komunálního odpadu. Tedy hlavně zástupcům tepláren, kteří hledají nové palivo, jež by aspoň zčásti nahradilo docházející hnědé uhlí. Navzdory všem původním plánům se dnes v Česku staví jen jedna nová spalovna - v Chotíkově u Plzně. Konec skládkování by opět přivedl k životu plány na další spalovny, třeba na Mostecku a v Karviné.

Proti takovému plánu se však vytvořila široká koalice nespokojených, zahrnující jak skládkovací lobby, tak i Hnutí Duha. Celá tato koalice svorně prohlásila, že návrh je šitý na míru zájemcům o stavbu spaloven.

Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH) nezapomněla zdůraznit, že v důsledku by lidé lidé platili víc peněz za vyvážení popelnic. To je politicky citlivé téma, kterého se poslanci i starostové podvědomě bojí. Z toho důvodu se postavil proti návrhu i Svaz měst a obcí, který patří mezi nejvlivnější lobbistické organizace v Česku.

Hlavní slovo v ČAOH mají firmy z oblasti svozu a skladování komunálních odpadů, jmenovitě třeba A.S.A., AVE CZ a Marius Pedersen. Současný stav věci jim přináší milionové zisky, o něž logicky nechtějí přijít. Podle posledních známých čísel tato trojice firem vykazuje čistý zisk okolo 500 milionů korun ročně.

Ekologické organizace včetně Hnutí Duha volají po co možná nejvyšším podílu recyklace, přičemž bioodpad chtějí sbírat odděleně a následně jej využít v bioplynových stanicích či kompostárnách. Takové nakládání s odpady je sice ekologicky nejpřijatelnější, ale také nejdražší.

Skeptický občan má pochybnosti, jak vlastně bude sbírání a svážení bioodpadu v praxi vypadat a zda nádoby s ním nebudou po pár dnech zapáchat jako příslovečný rasův pytel.

Nakonec v tomto kole lobbistické války o komunální odpady nevyhrál nikdo, poslanci své „přílepky“ v minulém týdnu stáhli. Rozhodující střetnutí se tedy odkládá na později.

Související