Už sice známe vítěze voleb, ale sestavení kabinetu je zatím v nedohlednu. Jak ukázaly první hodiny po ohlášení výsledků, cesta k dohodě bude pořádně klikatá. Přesto nezaškodí podívat se, co vítězové voleb chystají pro vědce. Hned v první televizní debatě v sobotu večer se vesměs všichni trumfovali v tom, jak rádi vědu podpoří. Co plánují ve volebních programech?

 

Trojice, která obsadila pomyslné stupně vítězů, je vesměs dost nekonkrétní. Jen velmi obecné informace najdeme u KSČM. Upřesňuje pouze, že na podporu vědy, výzkumu a inovací má jít ze všech zdrojů částka odpovídající třem procentům hrubého domácího produktu. Nyní jsme na 1,8 procentech HDP, takže komunisté počítají s přisypáním dalších peněz. Kromě toho proklamují svobodu vědeckého bádání.

 

Ani v programu rozhádaného vítěze voleb - ČSSD - nechybí fráze typu „posílíme oblast vědy, výzkumu a inovací,“ nebo teze, že základem moderního sociálního státu jsou fungující veřejné služby, k nimž věda patří. U socialistů však najdeme i náznaky konkrétních receptů. Chtějí obnovit systém pobídek pro firmy a roli agentury CzechInvest, podpory se mají dočkat především projekty s vysokým podílem vědy a výzkumu.

 

ČSSD má dále v plánu zlepšit přenos vědeckých poznatků do praxe. Jak? Bude firmy motivovat k financování konkrétních projektů výzkumných institucí. Můžeme jen spekulovat, zda půjde o daňové úlevy. Co se konkrétních oblastí vědy týče, socialisté se chtějí zaměřit na obnovitelné zdroje a skladování energie.

 

Jediné hnutí ANO věnuje vědě a výzkumu ve svém programu samostatnou kapitolu. Nabízí i konkrétní recepty. Aby vzrostla konkurenceschopnost Česka, je podle něj potřeba podpořit obory jako biotechnologie, nanotechnologie, biochemie, medicína, informatika nebo strojírenství. Tam se prý bezprostředně nabízí možnost praktických aplikací... A co taková chemie? V té patří Češi ke špičce a možnosti praktických aplikací jsou tam také poměrně široké.

 

Kromě výše uvedených oblastí by hnutí ANO nechtělo opomenout ani společenské vědy. Bude také usilovat o změny v systému hodnocení a financování výzkumných institucí. Inspirovat se chce v cizině. Dobrou zprávou je, že plánuje upřednostnit kvalitu před chrlením obrovského množství ne příliš užitečných výsledků. Rozumný je i plán podpořit mobilitu vědců a účast badatelů v programech Evropské výzkumné rady, která uděluje štědré granty.

 

Hnutí ANO tlačí na větší spolupráci vědců s praxí. Ovšem je otázka, zda chystaná výraznější podpora aplikovaného výzkumu bude tou pravou cestou. Takový přístup se totiž může lehce zvrhnout v neužitečné zlepšovatelství. Každopádně chvályhodný je nápad podpořit inovační podnikání venture kapitálem, prospěšné jsou i podnikatelské inkubátory. Hnutí ANO se také nezdráhá financovat vědu z evropských fondů, chtělo by dokonce zajistit, aby peníze mohly bez omezení přitékat i do Prahy.

 

Tak uvidíme, kolik těchto nápadů politici nakonec převedou z papíru do reality...

Související