Novinkou je, že statutár bude považován za jednoho ze zástupců obchodní společnosti. Bude se tedy na něj vztahovat řada pravidel pro zastoupení. Pokud například statutár překročí své oprávnění jednat za společnost, může být za určitých podmínek ze smlouvy zavázán sám. Soudy v tomto případě dosud dovozovaly jen neplatnost smlouvy, nikoli vázanost (tedy potenciální povinnost plnit smlouvu) na straně statutára. Tato pravidla však bude nutno ještě vyjasnit. Jak může statutár jednat, se dá zjistit z obchodního rejstříku.

 

Obchodní společnosti se mohou nechat zastupovat i prokuristou. Prokurista nesmí, pokud není výslovně zmocněn, například prodat nebo zastavit nemovitost, není oprávněn ani k jednáním, která provoz závodu ohrožují nebo ukončí (vysoký úvěr, prodej závodu). Nově může být prokurista ustanoven jen pro pobočku. To, že má společnost prokuristu a jak je v jednání omezen, je opět v obchodním rejstříku.

 

Omezené oprávnění zastupovat obchodní společnost budou mít stejně jako nyní i zaměstnanci a jiné osoby pověřené činností při provozu závodu (pracovník na přepážce, technický náměstek, finan­ční ředitel). Společnost je vázána jejich jednáním v „obvyklém“ rozsahu. Pokud společnost nechce, aby za ni tyto osoby jednaly, musí jejich oprávnění nejen omezit, ale i zajistit, aby se s omezením mohla seznámit veřejnost.

Související