Před rokem jsem měl potěšení pořádat v naší rezidenci odhalení turbovrtulového motoru H80 od GE Aviation. Jeho blyštivé chromování a precizní opracování vyzařovalo sílu a účinnost. Tento motor přesně symbolizuje, co do Česka láká tolik amerických firem.

Historie H80 začala s českým výrobcem malých motorů Walter Engines. Původně strategická aliance se přetavila do těsné spolupráce, GE Aviation získala Walter Engines. To je jeden z mnoha případů spojení českého a amerického průmyslu, kdy přední americké firmy využívají konkurenceschopnosti českých firem ke zlepšení globální stopy a lepšímu řízení dodavatelských řetězců. Výsledkem je, že Spojené státy jsou největším mimoevropským investorem v Česku.

Americké firmy přicházejí kvůli dobrému zastoupení průmyslu, kvalifikované pracovní síle, umístění v srdci Evropy a proto, že podnikatelské prostředí se rychle blíží Západu. Společnosti jsou často překvapeny úrovní tuzemského podnikatelského důvtipu. Světové ekonomické fórum řadí Česko mezi ekonomiky založené na inovacích. Kromě Slovinska je jedinou postkomunistickou zemí, která této úrovně dosáhla.

Jako americký velvyslanec v České republice jsem hrdý na to, jakou roli hrají americké firmy v rozvoji zdejšího hospodářství a vytváření pracovních míst. Jako výrobci přispívají k rozšíření kvalifikace a zkvalitnění dodavatelského řetězce, také podporují inovace: řídí tu svá výzkumná střediska i technologická centra.

Americké firmy do Česka přicházely po pádu komunismu, neboť viděly možnosti v lidech a ve vznikajících volných trzích. Během uplynulé dekády stouply americké investice v regionu desetinásobně. Jsme připraveni pokračovat jak v růstu investic, tak ve vytváření nových pracovních míst a prosperity v celém regionu. Myslím, že česko-americký motor H80 je skvělá metafora!

Norman Eisen
velvyslanec USA v České republice

Související