Nejdůležitějšími zaměstnanci naší firmy jsou čalouník a švadlena. Ostatní pracovníky včetně mě lze jednoduše nahradit. Kvalitní řemeslníci se hledají těžce, někdy mám pocit, že vymřeli. Máme permanentně podaný inzerát na čalouníka, ale nikdo se nehlásí.

Také proto jsme navázali spolupráci s odborným učilištěm Bosonohy, abychom podchytili již učně. Vedení učiliště potvrdilo, že zájem o učňovské obory je malý, především ze strany rodičů. Vžil se názor, že jen maturita představuje dveře k budoucnosti.

V praxi však vidíme opak. Kvalita mnohých středoškoláků je nízká, jazyková připravenost minimální. Takže zatímco čalouníky přemlouváme k nástupu a finančně motivujeme učně, maturanti se hlásí na pomocné dělnické práce.

Řemesla vyžadují inteligenci

Příklad z poslední doby - hledali jsme pomocnou sílu do lepírny, bez požadavku kvalifikace. Přihlásilo se asi 200 zájemců, z toho polovina lidí s maturitou. Vedení učiliště přitom tvrdí, že produkují kvalitní učně, kteří se v praxi skutečně uplatní. Kolem 30 let jsou již ceněnými řemeslníky, nebo dokonce zakládají vlastní firmy. Finančně jsou na tom dobře.

Ohledně švadlen je to podobné. Okolo Blanska se dříve hodně šilo, byl zde podnik Kras. Zkrachoval, a švadleny, které od té doby nešily, už nejsou tak precizní práce schopny. Ušít výborně křeslo je jako ušít oblek. Musí sedět přesně, každá chybička je vidět. Takže když vybíráme švadlenu, děláme několik zkoušek. Naposledy se hlásilo šedesát švadlen a vybrali jsme dvě.

Myslím, že je špatný pohled na to, co je vzdělání. Mnohá řemesla jsou činnosti velmi inteligentní. Propojují fyzickou i duševní práci. To, na rozdíl od mnohých "středoškolských dovedností", nemůžeme nahradit počítačem ani automatem. Řemeslo mizí, což je hrozná škoda. Když lidé umějí kvalitně řemeslo, mají uplatnění a jsou za to i dobře placeni.

Jitka Hurábová
ředitelka a majitelka výrobce židlí LD seating

Související