Svět letectví prošel prudkým vývojem. Stále se pracuje na snižování hmotnosti letadel, spotřeby paliva i emisí. Snaha omezit vliv lidských chyb povede k další automatizaci a elektronizaci řízení letového provozu.

V nejbližších letech ale ve vývoji letadel nejspíše nelze očekávat nějaký převratný vynález, který by dramaticky změnil jejich technické a ekonomické charakteristiky.

Tím by mohl být třeba vodíkový pohon. Nicméně výroba, skladování, distribuce a »tankování« tohoto teoreticky velmi perspektivního paliva ještě čeká na technologický pokrok.

Tlak na úspory ale nejspíše nakonec donutí letecké společnosti vydat se neprošlapanými cestami. Zároveň však budou muset vyhovět zvyšujícím se požadavkům na bezpečnost provozu.

Ve vzduchu »na stojáka«

Už dnes existuje neuvěřitelný kontrast superkomfortních interiérů letadel - například A380, B787 - a šíleností hnaných snižováním nákladů. Ať už jde o uvažované létání »na stojáka«, jediného pilota za řízením či placení za použití toalety.

Takové extrémy asi zarazí legislativa, ale u low-costů lze jen těžko odhadnout další směřování. Na údržbě a výcviku posádek šetřit nemohou, to jim nedovolí předpisy, které platí pro všechny stejně. Budou proto nadále šetřit na službách a přesouvat další služby do placené oblasti.

Požadavky na bezpečnost provozu přímo souvisejí i s kvalitou paliva. Výroba leteckého paliva z obnovitelných zdrojů esterifikací rostlinných olejů, hlavně z řas, které nevyžadují zábory zemědělské půdy, je jednou z cest, jak do budoucna snížit dnes absolutní závislost na fosilních palivech.

Bezpečnost znamená i nutnost bránit se protiprávním činům a teroristickým útokům.

Neustále se proto pracuje na vývoji prostředků na znehybnění a zneškodnění nebezpečných osob na palubě bez ohrožení cestujících i letadla. To hlavní ale vždy budou bezpečnostní opatření na zemi. Proto se roztočilo kolo mnohamiliardového kšeftu s bezpečnostním vybavením letišť.

K vyšší bezpečnosti

Vznik letecké mimořádné události nikdy nemá jednu příčinu, tvoří ji nedostatky v údržbě letadla, výcviku posádek, počasí, řízení letového provozu, způsobu řízení dané letecké společnosti, ale i kvalita státního odborného dozoru a tak dále. Tyto draze zaplacené poznatky se pak promítají do zdokonalování předpisů.

I proto současná letecká legislativa vyžaduje zavedení Systému řízení bezpečnosti (Safety Management System) do všech složek civilního letectví. Tento proces probíhá právě teď.

Bezpečnost letectví je zkrátka celý souhrn vzájemně propojených činností. Na jedné straně je tento pojem účelově zneužíván k prosazování zájmových cílů. Ale na straně druhé jsou zde objektivní vědecké metody a postupy, které mají opravdu za cíl dostat se někam dál - k ještě vyšší bezpečnosti létání.

(Viz též téma Ekonomu)

Petr Soukup
letecký inženýr

Související