Třicetiny obvykle nejsou považovány za tak významné životní jubileum, aby se jejich oslava vryla do paměti svou okázalostí. Nikdo by něco takového neočekával od mladého, svobodného a de iure nemajetného státního úředníka, navíc pokud jde o sociálního demokrata.
Michal Hala, výkonný ředitel státní příspěvkové organizace Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), však boří mýty, že český úředník tře bídu s nouzí. Zorganizoval akci, za niž by se nemusel stydět ani nejbohatší Čech Petr Kellner. Otázkou je, kde na to vzal.

Hala Music Hall
"Byli tam všichni, kdo ve stavebním byznysu něco znamenají, také různí lobbisté. Dohromady několik set lidí. Hudba hrála ze tří pódií," uvádí pro týdeník Ekonom účastník narozeninových oslav. Odhaduje, že náklady se mohly přiblížit až k milionu korun. Jeho slova potvrzuje i jeden z manažerů, který se programu též účastnil.
Oslava Halových třicetin se uskutečnila v pátek 19. června v prostorách pražské Občanské plovárny, která se nachází v bezprostředním sousedství Úřadu vlády. Jde o uzavřený areál s restaurací a kasinem. Majitelem je pražský magistrát, dlouhodobým nájemcem firma Big-Ham, kterou po povodních v roce 2002 vlastnicky ovládla developerská společnost Mayfield.
Michal Hala měl prostory kompletně pronajaté. Hosté mohli zajít do kasina, projet se po Vltavě v lodi či si poslechnout některou z přítomných kapel.
O programu připraveném agenturou Linden Global Services více napovídá připojený box, který byl spolu s dalšími informacemi donedávna zveřejněn na internetu.
Webové stránky byly uvedeny "mimo provoz" bezprostředně poté, co se týdeník Ekonom o náklady a způsob úhrady začal zajímat na ŘSD. Otázky směřovaly jak na Michala Halu, tak na generálního ředitele Alfreda Brunclíka. Oslavenec sice přislíbil, že veškeré faktury předloží a financování osvětlí, nakonec to ale do uzávěrky Ekonomu nestihl.

Michal Hala: Peníze poskytli přátelé a rodina - čtěte ZDE

Určitou omluvenkou pro něj může být fakt, že od hostů nepřijímal dary, ale požádal je, ať věnují finanční příspěvek Sdružení rodičů a přátel diabetických děti ČR. Mezi návštěvníky se údajně vybralo téměř půl milionu korun. Bohulibý skutek však stále nevysvětluje, jak byla hrazena oslava.

Michal Hala: Lituji, v čem to žijeme

"Děkuji tímto týdeníku Ekonom za možnost připojit k článku „Úředníkova megaparty“ své osobní vyjádření. Respektuji, byť trpce, pohled, který článek na tuto společenskou akci přináší. Pro mne byl však podstatný její charitativní rozměr. Nenechat se obdarovávat například i od „šéfů stavebních firem“ a místo toho se pokusit sehnat nikoli nevýznamnou částku pro nemocné děti mi zkrátka přišlo jako dobrý nápad, gesto skutečné solidarity, která je opravdu jednou z mých klíčových životních hodnot. Pokud jde o spojitost mezi financováním nákladů na tuto akci a sbírkou, kterou článek považuje za nevysvětlenou a vzbuzující podezření, uvádím následující. Část nákladů jsem financoval sám. Dále jsem oslovil několik přátel a požádal jsem je, aby se místo příspěvku na charitu podíleli na financování nákladů akce. Drtivou většinu tvoří lidé v zaměstnaneckém poměru, dále jde o mé příbuzné a podnikatele, jejichž podnikání není nijak závislé na veřejných zakázkách. Tito lidé uzavřeli smlouvy o dílo s pořádající agenturou a uhradí konečné faktury a DPH. Z tohoto pohledu je pro mne tedy příspěvek na náklady akce a charitu rovnocenný. Podmínkou financujících bylo, že zůstanou stejně jako ostatní donátoři v anonymitě a já osobně jsem v tom smyslu vázán smluvním závazkem mlčenlivosti. Vzhledem k tomu, a dokládá to ostatně i uvedený článek, že žijeme ve společnosti, kde dokáže jeden druhému závidět i pěkné počasí na pohřbu, považuji jejich postoj za pochopitelný. Hovořil-li jsem s panem redaktorem o lítosti a ponaučení, bylo to výhradně v souvislosti s moudrostí obsaženou v předchozí větě. Lituji, v čem to žijeme."

JUDr. PhDr. Michal Hala

Tříleté úspory
O případ se zajímá i Česká televize. "Podle našeho velice důvěryhodného zdroje pan Hala platil částku 2000 korun na osobu, přičemž občerstvení bylo kalkulováno na 300 návštěvníků," uvádí Filip Černý z pořadu Reportéři ČT, který o aktivitách Michala Haly připravuje reportáž.
K takto odhadovaným nákladům 600 tisíc korun je však třeba přičíst i devatenáct procent DPH, odměna pro agenturu, náklady na hudební produkci, pravděpodobně i náklady na výletní loď. V součtu to může dělat třičtvrtě milionu korun.
Halův měsíční plat není znám. Vezmeme-li ale v úvahu jeho věk, pravděpodobnost zařazení do nejvyšší platové třídy, maximální možný osobní příplatek i příplatek za vedení, dojdeme k závěru, že v hrubém může činit nejvýše 65 tisíc korun. Kdyby z toho úředník dokázal ušetřit měsíčně 20 tisíc, spořil by na svou oslavu celé tři roky. Pokud ovšem nemá jiné zdroje příjmů.

Pokárání od krajana
Michal Hala, někdejší místopředseda Mladých sociálních demokratů, je muž s kontroverzní pověstí. Na jedné straně je vyzdvihována jeho pracovitost, organizační schopnosti i vzdělání, na druhé se i mezi byznysmeny často poukazuje na jeho klíčovou a legendami opředenou roli při rozdělování miliardových zakázek na českých dálnicích a silnicích.
Začínal v roce 2000 za ministra Jaromíra Schlinga jako mluvčí ministerstva dopravy. Po čase přesídlil na ŘSD, kde byl ředitelem vnitřních věcí. V roce 2007, kdy byl krátce pověřen řízením ŘSD, připravil novou organizační strukturu a v rámci ní de facto sám pro sebe vytvořil funkci výkonného ředitele, pod nímž se koncentrovala téměř veškerá moc.
Stalo se tak v době, kdy ČSSD byla v opozici a vládla Topolánkova ODS. Hala je však ceněn právě proto, že je schopen sladit zájmy obou velkých stran. Opakovaně to potvrzují hlasy z obou politických táborů.
Přesto ani jeho straničtí kolegové nepovažují za šťastné, když si na své narozeniny zve zástupce stavebních firem. "Já jsem na té akci nebyl, ale pokud je pravda, co říkáte, považoval bych to také za střet zájmů," říká místopředseda ČSSD Bohuslav Sobotka, Halův krajan. Pochází ze Slavkova u Brna, výkonný ředitel ŘSD ze sousedních Heršpic.

Jiří Pšenička

Program oslav
19.00 Zahájení akce
- Horňácká cimbálová muzika Petra Mičky
- Možnost vyjížďky lodí po Vltavě

21.00 Koncert Michala Haly a jeho hostů
- Ansábl vytvořený exkluzivně při příležitosti této události vystoupí s průřezem autorské tvorby Michala Haly za doprovodu vynikajících hudebníků

22.00 Pokračuje doprovodný program
- Horňácká cimbálová muzika Petra Mičky
- Vladimíra Krčková and Jazz Band
- Pokračují vyjížďky lodí
- DJ
- Příležitost vyžití v Casinu
- Ochutnávka vín

Zdroj: speciálně vytvořené webové stránky, nyní mimo provoz

Související