Co dělat, aby Česko i za 30 let zůstalo vyspělým státem?

Česko za 30 let

Ladislav Brázdil
Ladislav Brázdil
generální ředitel Závodů lehkých konstrukcí Loštice (ZLKL)
Být každým dnem produktivnější. To znamená nebát se změn, ale podporovat je.
Arthur Braun
Arthur Braun
advokát a managing partner v bpv Braun Partners
Více investovat do technických škol, do IT a ostatních oblastí veřejné infrastruktury. Musí se také investovat do zvyšování atraktivity České republiky, aby nebyla jenom destinací pouze pro levnou turistiku, ale pro mezinárodni high potentials.
Jindřich Fikar
Jindřich Fikar
majitel čokoládovny Fikar
1.Za každý nový zákon, tři zrušit.
2.Úředník odpovídá za způsobenou škodu do výše škody.
3.Pokud úředník nerozhodne ve lhůtě dané zákonem, znamená to automaticky souhlas.
Stanislav Petříček
Stanislav Petříček
zakladatel bistRAWveg, popularizátor zdravého životního stylu pro manažery, spolumajitel společnosti TP Consulting
Změnit přístup lidí k životu v souvislosti s osobní zodpovědností. Změnit školský systém a průběžně se vzdělávat.
Karolína Topolová
Karolína Topolová
generální ředitelka AAA Auto
Nesvazovat business nesmyslnými pravidly, která brzdí jeho rozvoj. Svoboda podnikání je základem pro ekonomický rozvoj každého státu. Stejně tak svobodná a demokratická společnost, repektující svobodu projevu každého jednotlivce.
Jaroslav Řasa
Jaroslav Řasa
zakladatel ABRA Software
Prohlubovat demokratické a kritické myšlení a právní stát, rozvinout vzdělávání do moderní podoby, podporovat vědu a výzkum, armádu a zdatnost obecně. Být pevným spolutvůrcem Evropské Unie a NATO.
Radek Špicar
Radek Špicar
viceprezident Svazu průmyslu ČR
Zbavit se "levné ekonomiky. To znamená, dostat se z pozice subdodavatelů do pozice finálních výrobců. Přispět k rozvoji domácích firem investujících své zisky v České republice. A nebát se digitalizace, automatizace a robotizace.
Libor Malý
Libor Malý
zakladatel serveru Jobs.cz
Pravda a láska musí v každém z nás, i v celé společnosti, stále vítězit nad lží a nenávistí, jinak bohužel nemáme šanci.
Jiří Machálek
Jiří Machálek
ředitel společnosti West Media
Rozumně investovat a směrovat peníze tam, kam patří, do vzdělávání, infrastruktury, výzkumu a posílení obrazu státu. Ne do úplatků voličům a nesmyslných dotací.
Kvido Štěpánek
Kvido Štěpánek
byznysmen a majitel firmy Isolit‑Bravo
Pracovat.
Evžen Korec
Evžen Korec
generální ředitel firmy Ekospol
Zásadním způsobem snížit byrokratickou a daňovou zátěž, které jsou významnou brzdou rozvoje podnikání. Jen malý stát s minimálními zásahy do života firem a lidí je zárukou toho, že lidé a firmy budou přicházet s nápady, které zemi posunou dále.
Josef Jeleček
Josef Jeleček
generální ředitel firmy Tedom
Jednoduché věci. 1. pečovat o právní stát, dbát na uplatnění práva, měřit všem stejně. 2. maximálně odbourat dotace do podnikatelské sféry, které křiví trh 3. vytvořit jednoduché podmínky pro podnikání - daňové zákony, stavební řízení, elektronická státní správa. Ostatní už zvládneme sami.
Martin Lipert
Martin Lipert
zakladatel eReading.cz, CEO v Team Business, s.r.o.
Počátečním determinantem znalostní ekonomiky je vzdělání, následuje efektivita státu a podpora tvořivosti. Vše má v rukou státní moc a proto bych začal u reforem zde, např. by bylo zajímavé změnit ústavu tak, aby v dobách růstu mohli kandidovat do parlamentu jen pravicové reformní strany a v době recese levicové a nově i populisti. Pak bychom se mohli možná dočkat bolestivých reforem školství či penzí na místo projídání růstu.
Šárka Litvinová
Šárka Litvinová
spolumajitelka společnosti Asiana
Mít hodně dětí a dobře je vychovat. Produkovat s vysokou přidanou hodnotou.
Miroslav Bobek
Miroslav Bobek
ředitel Zoologické zahrady Praha
Investovat do vzdělání ve všech úrovních. Nepodléhat módním vlnám a populismu, naopak dát přednost racionální úvaze. Řešit skutečné problémy a nikoli nesmysly.
Tomáš Prajzler
Tomáš Prajzler
Regionální ředitel Talentor Advanced Search
Volit demokratické strany a starat se o tom, abychom zůstali liberální demokracií. Více spolupracovat v rámci EU a nebýt černým pasažérem. Investovat do vzdělání (ne nepotřebujeme víc učňů, potřebujeme se na školách naučit to co bude potřeba k úspěchu v budoucnu), investovat do moderní infrastruktury, výrazně zeštíhlit stát jako takový a najít pro ekonomiku jiného tažného koně než je automobilový průmysl.
Související