reklama
reklama

Články autora

3 minuty čtení
Je to právě podnikatel a jeho podnikání, které jsou motorem inovací, píše ve svém komentáři Petr Liška. Podnikový právník pak podle něj logicky...
HN.cz3 minuty čtení
Je to právě podnikatel a jeho podnikání, které jsou motorem inovací, píše ve svém komentáři Petr Liška. Podnikový právník pak podle něj logicky...
8 minut čtení
Regulátoři bankovního sektoru stojí na rozcestí. Mají zvolit cestu důkladné a podrobné regulace nebo liberální přístup dovolující bankám...
Právní rádce

Shylockova libra masa

4 minuty čtení
O poskytování peněžních prostředků na úvěr pojednává divadelní hra Williama Shakespeara Kupec Benátský. Její děj je však jako u většiny...
19 minut čtení
Nový občanský zákoník obsahuje i úpravu vkladních knížek. Historie vkladních knížek na území našeho státu sahá do Rakouska-Uherska a trvá až do...
23 minut čtení
Hospodářské noviny ze dne 1. března 2011 přinesly na titulní straně článek nadepsaný titulkem "Souběh funkcí šéfů firem má být legální".
3 minuty čtení
Recenze: Doc. JUDr. Karel Marek a doc. JUDr. Petr Průcha, CSc., jsou autory monografie Nové stavební právo, zaměřené na platnou úpravu...
Právní rádce

Recenze

3 minuty čtení
Doc. JUDr. Karel Marek a doc. JUDr. Petr Průcha, CSc., jsou autory monografie Nové stavební právo, zaměřené na platnou úpravu stavebního práva v...
Právní rádce

Recenze

3 minuty čtení
Obchodním závazkovým vztahům a smluvním typům podle obchodního zákoníku se věnuje doc. JUDr. Karel Marek, CSc., v knize Smluvní obchodní právo,...
HN.cz3 minuty čtení
Rekordně silná koruna snižuje zisky a v případě dolarového exportu často vytváří firmám i ztrátu. Utržit za totéž zboží o pětinu méně než před...
HN.cz3 minuty čtení
Slabý dolar působí i na Česko Budeme s řešením čekat, až problém propukne v plné síle? Zatím roste jen frekvence článků s titulky, že Evropa...
HN.cz3 minuty čtení
Osoba samostatně výdělečně činná a zejména taková, která nikoho nezaměstnává, se stala obětním beránkem vládní reformy, protože prý neplatí...
reklama