Podle odborníků nastává čas, kdy začnou výnosy nemovitostních fondů znovu narůstat. Fondy využily uplynulé období k novým investicím, zároveň se jim zlevňuje financování a ceny nemovitostí v jejich portfoliích by měly začít opět růst. „V loňském roce fondy následkem situace na realitním trhu přistoupily k přecenění nemovitostí směrem dolů. Tím došlo obecně ke snížení výkonnosti realitních fondů. V letošním roce se v souladu s mírným snižováním úrokových sazeb situace pomalu otáčí. Domnívám se, že další přecenění nebude potřeba. Naopak si myslím, že se pro mnohé fondy otevírá možnost k výhodným nákupům,“ říká Zdenka Klapalová, jednatelka poradenské společnosti Knight Frank.

Data o realitních fondech sbírají a analyzují Hospo­dářské noviny ve spolupráci s Institutem strategického investování (ISTI) při Fakultě financí a účetnictví na pražské VŠE. Základním kritériem pro zařazení fondu do žebříčku Top realitní fondy je možnost veřejné nabídky podílových listů nebo investičních akcií jednotlivých fondů.

Nejvýkonnější realitní fondy

V kategorii pro takzvané kvalifikované investory (FKI), kteří jsou schopni investovat alespoň milion korun, byl za celý loňský rok nejvýkonnější fond CB Property Investors, který razí smíšenou strategii, kdy se zaměřuje na logistiku, retailové parky, ale také nemovitosti určené k bydlení. Loni fond nabídl zhodnocení 19,1 procenta. „V posledním kvartálu minulého roku se nám podařilo dokončit a zkolaudovat dva největší objekty v logistickém areálu v Liberci. Současně jsme zahájili provoz domova pro seniory v Ivančicích,“ uvádí Peter Bečár, partner Crowdberry. Strategií fondu je zvyšovat cenu držených nemovitostí jejich modernizací, zvýšením užitkové plochy či transformací budov na jiný účel.

Realitní fondy

Jde o specializované struktury, které pořizují komerční nemovitosti − logistické parky, výrobny, kanceláře, hotely, obchodní centra či bytové domy. Nemovitosti kupují tyto fondy za peníze od stovek až tisíců svých vkladatelů a také s využitím úvěrů od bank.

Budovy ve vlastnictví mají zpravidla dlouhodobé nájemníky a z těchto nájmů pak vkladatelům plynou stabilní výnosy.

Celkové zhodnocení fondu se skládá právě z příjmů z nájmů a také z růstu hodnoty nemovitosti. Tu stanovují pravidelně nezávislí znalci. Výsledné skutečné zhodnocení se ale investoři dozvědí až na konci investičního období, když je majetek z fondu prodán.

Fondy pro takzvané kvalifikované investory (jde o klienty, kteří mají na investici jeden milion korun a víc) jsou většinou výkonnější, protože na rozdíl od fondů pro běžné investory mají ze zákona volnější pravidla pro nakládání s majetkem.

V rámci žebříčku se vyhodnocují i průměrné roční výkonnosti za poslední tři roky a zde se v kategorii FKI umístil nejvýše Wood & Company Retail podfond, jenž se zaměřuje především na investice do obchodních center. Za tři roky fond investorům přinesl ročně v průměru 12,7 procenta, a dokázal tak pokrýt i vysokou inflaci.

Retailové fondy, tedy ty určené drobným střadatelům investujícím pravidelně například stovky korun, jsou více regulované. Jejich výnosy tak bývají nižší. Největší zhodnocení nabídl rezidenční fond Mint, který doručil výsledek osm procent.

Na tříletém horizontu si odnesl první místo fond Creditas Nemovitostní, jenž zhodnotil prostředky ročně o 9,1 procenta. Co se týče letošního roku, jsou ve fondu optimističtí. Už v březnu proběhla akvizice Business Parku Trmice a fond se dívá i po dalších příležitostech. „Plánujeme další akvizici, která by se měla uskutečnit v létě. Náš fond se zaměřuje na komerční nemovitosti, proto jsou pro nás primárním cílem logistické a průmyslové areály nebo retail parky. Nebráníme se však ani jiným typům komerčních nemovitostí,“ říká Petr Škoch, předseda představenstva Creditas investiční společnosti.

Fondy zahrnuté do žebříčku mají portfolia v souhrnné hodnotě 177 miliard korun. Meziročně jej tak dokázaly loni navýšit o desetinu. Ani poklesy výnosů Čechy neodradily od toho, aby do realitních fondů ukládali své peníze.

Související
Přehled realitních fondů v Česku