Tři američtí studenti Biggerstaff, Cicero a Puckett zkoumali ve své práci "FORE! An Analysis of CEO Shirking", jaký vliv má hraní golfu na vrcholné představitele firem, potažmo na výkonnost "jejich" firem. Výsledkem bylo zjištění, že společnosti, jejichž generální ředitelé tráví na golfovém trávníku více než 22 her za rok, mají nižší provozní výkonnost.

Autoři používají hraní golfu jako hlavní ukazatel "ulívání se" generálních ředitelů - tento sport totiž patří mezi nejčastěji preferovanou aktivitu volného času manažerů. Ze studie vyplývá, že desetina generálních manažerů ze vzorku 363 šéfů největších amerických firem odehrála během fiskálního roku mezi lety 2008 a 2012 celkem 37 a více her. To odpovídá přibližně 220 hodinám. Autoři uvedená data sbírali z Americké golfové asociace.

Hlavním měřítkem výkonu byl ukazatel rentability aktiv ROA a Tobinův koeficient, což je poměr mezi tržní hodnotou společnosti na trhu a jejími náklady na reprodukci aktiv. Čím vyšší je hodnota tohoto ukazatele, tím vyšší je i očekávání investorů ohledně návratnosti investovaného kapitálu. Studie ukazuje, že Tobinův koeficient je téměř o 10 procent nižší u firem, jejichž ředitelé odehrají za rok více než 22 her.

Hlavním zjištěním studie je především fakt, že existuje pozitivní korelace mezi časem, který ředitel stráví na golfu, a špatnou výkonností podniku. Výzkum také odhalil, že manažeři s menším vlastnictvím firemních akcií se oproti šéfům, kteří mají větší majetkový podíl ve firmě, již řídí, ulívají více.

Petr Habiger
analytik Colosseum

Související