Poslední údaje o květnové stavební výrobě potvrdily, že statistika o růstu stavební výroby je extrémně kolísavá. Zatímco ještě v dubnu zaznamenal obor propad o 2,9 %, v květnu vzrostl o 11 %. A to není vše. Po vyloučení vlivu počtu pracovních dnů byl výsledek ještě lepší - výroba vzrostla o 12,1 %.

E06_2859c.gif


Ovšem jak již bylo řečeno, statistika stavebnictví podléhá ohromné rozkolísanosti. Stačí, aby byla změněna sazba DPH na stavební práce, a na několik let je do statistiky vneseno umělé rozvlnění. Proto lepší obrázek poskytuje pohled na dlouhodobý průměr. Za posledních 12 měsíců roste stavebnictví o 6,5 %. Za leden až duben došlo k růstu o 2,5 %. O tom, že se stavebnictví daří, svědčí i nárůst počtu zaměstnanců skoro o 1 %.

Zajímavostí je, že u nové výstavby bytových budov byla povolena výstavba bytů s průměrnou podlahovou plochou 127,5 m2 a orientační hodnotou 18,6 tis. Kč za 1m2. Pokud by se tedy v budoucnu realizovala vyšší daň u stavebních prací u větších bytů, jak ji politici připravili, tak by to navzdory jejich slovům zasáhlo i ceny průměrně velkých nových bytů. To, že se staví byty o velikostech výrazně přesahujících 100 m2 je dáno, podle nás, kromě jiného i negativním výběrem, kdy všichni ti, kteří chtěli postavit velký byt, ho už staví. Statistika je proto vychýlena k vyšším hodnotám.

Druhá polovina roku 2006 a celý rok 2007 budou doslova zlatým obdobím výstavby pro bydlení. Stavební úřady povolily výstavbu 3857 bytů, což bylo o 181 bytů více než v květnu 2005. Rodinné domy se budou stavět ponejvíce v blízkém okolí Prahy, s velkým odstupem pak v okolí dalších krajských měst. Novým zajímavým jevem bude také výstavba "druhého bydlení" v podobě letních bytů, chalup a chat.

Ačkoliv na první pohled by mělo platit, že s rostoucí nabídkou bytů klesají ceny, v realitě ceny bytů naopak spíš porostou, protože poptávka bude minimálně do konce roku 2007 stále převyšovat nabídku.

Vladimír Pikora
Next Finance

Související