reklama
reklama

Marek Hanák

právník, Kancelář veřejného ochránce práv, Brno

Články autora

7 minut čtení
Vlastníci nemovitostí si stěžují na rozdílný přístup památkářů k obdobným stavebním úpravám. Při bližším zkoumání se však ukazuje, že shodnost...
7 minut čtení
K územní studii se zpravidla majitelé pozemků nemají možnost vyjádřit. Tato dokumentace přitom může zapříčinit, že pozemek nebudou moci využít...
7 minut čtení
Novela zákona o pohřebnictví v mnoha ohledech přinesla zásadní změny v provozování pohřebišť, pohřebních služeb a krematorií. Jednou z...
12 minut čtení
Podléhají zařízení jako karavan či mobilheim stavebnímu zákonu jako výrobky plnící funkci stavby? A je možné realizovat stavby mobilních domů či...
7 minut čtení
Kultivace veřejného prostoru s důrazem na jeho oživení a estetiku má nepochybně významný dopad na kvalitu života obyvatel. Mají-li se lidé ve...
6 minut čtení
Na veřejného ochránce práv se každoročně obrací řada osob se stížnostmi na omezení vlastnických práv v důsledku existence energetických staveb,...
15 minut čtení
V rámci projednávání a schvalování územního plánu je nutno řešit střety zájmů samosprávy na rozvoji obce, zájmů dotčených orgánů státní správy a...
Právní rádce

Odstupy staveb

16 minut čtení
Stavební úřady se opakovaně setkávají s námitkami účastníků řízení, zpravidla přímých sousedů, kteří protestují proti umístění sousední stavby...
12 minut čtení
Veřejný ochránce práv vloni zaznamenal nárůst počtu podnětů na úseku památkové péče, zejména u metropolí, kde se zvyšuje tlak investorů na...
Právní rádce

Opuštěné hroby a hrobky

10 minut čtení
K nejpalčivějším problémům vlastníků a provozovatelů pohřebišť v České republice patří opuštěné hrobky a hrobová zařízení (pomník, deska, trvalé...
9 minut čtení
Veřejný ochránce práv opakovaně kritizuje postup stavebních úřadů v souvislosti s nahlížením do spisů, poskytováním kopií ze spisové dokumentace...
reklama