Ve snaze posunout se vpřed v ESG přestávají české podniky vnímat tyto principy podnikání jako nový nástroj marketingových oddělení. Začínají se propisovat do jejich společenské odpovědnosti a každodenního fungování. To jsou hlavní zjištění, které přinesl Ekonom žebříček udržitelnosti.

Bodovaly v něm nejen velké korporace, ale překvapivě i střední či rodinné firmy. Zvítězil Vodafone a druhý je ČEZ, ale hned na třetím místě je Servisbal Obaly, podnikající z východočeské Dobrušky. Porota složená z právníků, ekonomů, ESG poradců, novinářů a zástupců neziskového sektoru ocenila rodinnou firmu především za to, že se pro příklon k udržitelnému podnikání rozhodla, aniž by k tomu byla nucena regulací. Navíc se angažuje i v nastavování odvětvových standardů ESG. To je důležité pro fungování celého ekosystému udržitelnosti a usazuje ho vedle tradičních byznysových cílů, jako je tvorba zisku.

„Významná část investic našich klientů ve středoevropském regionu již v investičním procesu zohledňuje ESG faktory. Ty jsou zejména důležité pro zvážení rizik, ale i příležitostí, které konkrétní investice přináší v rámci portfolia,“ říká o pronikání ESG do české ekonomiky výkonný ředitel Goldman Sachs Asset Management Lubomír Vystavěl.

Související

Nastupující ESG regulace v podobě požadavků zveřejňovat informace o těchto aspektech vlastního pod­nikání by měla především zlepšit dostupnost dat o tom, jak si stojí firmy v udržitelnosti. Investoři podle Vystavěla konečně získají dostatečné podklady pro rozhodnutí, do kterých firem své peníze nasměrují.

Konference týdeníku Ekonom Udržitelné forum

Data jako základ

Právě kvalitu, šíři, veřejnou dostupnost a transparentnost dat ocenila porota u ČEZ, držitele druhého místa v kategorii ESG strategie. Kvitovala, že energetický obr strategii opírá o vědecké postupy a metodiku a zároveň používá srozumitelnou terminologii.

Příliš ambiciózní cíle udržitelnosti škodí. Například ocelárny zatím nemohou vyrábět ocel bez uhlíku, k tomu chybí technologie.

„Na základě našich ESG dat dostáváme ESG rating. To je číslo nebo písmeno, které nás porovná v rámci průmyslu s firmami po celém světě. Ovšem pro investory to ne vždy znamená dostatečně vypovídající hodnotu,“ vysvětluje Eva Pekárková z ESG Office ČEZ. Proto se jako doplněk ratingu společnost rozhodla veřejnosti otevřít všechna svá data, která k jeho sestavení sbírá. Datová knihovna ČEZ disponuje údaji a statistikami za posledních pěti let, umožňuje je procházet a filtrovat podle různých mezinárodních ESG standardů. Jsou rozděleny do čtyř hlavních kapitol: životní prostředí, sociální vztahy, řízení firmy a obecné ukazatele. Vše je možné si stáhnout.

Přestože objem těchto dat porotu mile překvapil, ve finálním hodnocení Ekonom žebříčku udržitelnosti přiřkla výhru mobilnímu operátorovi Vodafone Czech Republic. Oce­nění získal především za dlouho­dobé nasazení, s jakým se udržitelnosti věnuje, a v českých podmínkách dosud jen zřídka vídanou schopnost lokálně adaptovat a přenést do praxe strategii mateřské nadnárodní skupiny. Firma bodovala také rozsáhlou podporu LGBT komunity a tím, že ji aktivně prosazuje i mezi pobočkami nadnárodní skupiny v jiných zemích.

„Snažíme se zrovnoprávnit přístup k technologiím a tím k lepší práci nebo k lepšímu vzdělání pro všechny. Není to ale nic speciálního, je to pro nás automatický způsob, jak fungujeme,“ prohlásila na slavnostním vyhlášení žebříčku ESG manažerka Vodafonu Klára Vlková.

Spolu s nejlepšími firemními strategiemi vyhlásil týdeník Ekonom také vítěze v kategorii projekt. Porota v ní hodnotila konkrétní počiny na cestě k udržitelnosti v podnikání. Mezi oceněné se dostal například projekt Plzeňského Prazdroje k lepšímu hospodaření s vodou na chmelnicích anebo program prevence záplav, který ve spolupráci s obcemi spustila pojišťovna Kooperativa.

K udržitelnosti udržitelně

Ne každá cesta k udržitelnému a odpovědnému podnikání je ale přímočará. Členka poroty žebříčku a ředitelka Nadace rozvoj občanské společnosti Taťána Plecháčková vy­užila pro příměr k tomuto stavu známý příběh, jak v pohádce Josefa Čapka pejsek a kočička vaří dort. „Snaží se do něj dát všechno. To ale není úplně správná cesta,“ podotkla.

Firmám radí, aby si nestanovovaly příliš ambiciózní cíle, ale začaly s přípravou strategie z mála – poctivou analýzou rizik a dopadů. A aby vycházely především z potřeb regionu, kde podnikají.

Startovní pozice mají společnosti velmi různé. „Ocelárny zatím nemohou vyrábět ocel bez uhlíku, protože potřebné technologie ještě nejsou vyvinuty,“ upozornil zástupce vrchního ředitele ministerstva průmyslu a obchodu Eduard Muřický. Totéž podle něj platí i pro slévárenství nebo chemický průmysl. I to je třeba při hodnocení firem zohlednit.

„Zatím naše energetika potřebuje ve střednědobém horizontu uhlí, bez něj bychom byli závislí na státech s často nedemokratickými režimy. Ale z dlouhodobého hlediska je cesta k ESG správná,“ dodal Muřický. I cesta k udržitelnému podnikání tedy musí být především udržitelná.

Související