16. června 2021

Srovnávací výzkum Město pro byznys, který hodnotí kvalitu podnikatelského prostředí a přístup veřejné správy v jednotlivých regionech, vyhodnotil jako vítěze v Karlovarském kraji město Sokolov. Na dalších stupních vítězů se podle analytiků agentury Datank, která za výzkumem stojí po datové stránce, umístily Karlovy Vary a třetí Cheb.

Sokolov vyniká v přístupu veřejné správy

V Sokolově výrazně stoupá v rámci Karlovarského kraje počet živnostníků i firem. Ceny stavebních pozemků, i přesto že narůstají, jsou svojí výší v regionu stále podprůměrné, což láká další podnikatele. Ekonomické údaje jasně ukazují, že radnice dobře hospodaří. Podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích je v kraji vůbec nejvyšší, náklady spojené s dluhovou službou naopak nejnižší. O to více peněz může město vynakládat například na bydlení nebo na podporu sociální péče. Daň z nemovitosti se v Sokolově drží na nízké úrovni. Vůbec nejlépe byly vyhodnoceny webové stránky města z pohledu podnikatelů. Ti na nich naleznou na jednom místě v přehledné podobě veškeré potřebné informace, které potřebují pro komunikaci s městem i pro rozvoj svého podnikání, ale i další užitečné odkazy, které usnadní jejich orientaci a ušetří čas.

„Pocity mám pozitivní, jsme šťastní, že jsme takto výborně uspěli. Samozřejmě je to práce celého týmu, všech úředníků, všech zastupitelů a opravdu se snažíme zodpovědně hospodařit, město rozvíjet a toto ocenění je pro nás velice motivující a velice si ho vážíme. Město Sokolov a celý náš region jsou na začátku cesty přechodu od těžby uhlí k čisté energii. Bude se jednat o transformaci regionu jako celku, a tím pádem je to veliká šance začít s něčím novým jak v byznysu, tak v životě v našem regionu vůbec,“ říká starostka Sokolova Renata Oulehlová.

Karlovy Vary mají rozvinuté malé a střední podnikání, Cheb vítězí nad nezaměstnaností

Krajské město se může pochlubit kvalitním podnikatelským prostředím. Počet ekonomických subjektů v přepočtu na obyvatele je zde velmi vysoký, přičemž velmi výrazný podíl na tom mají firmy do 250 zaměstnanců. V Karlových Varech kvapem přibývá nově dokončených bytů, město vynakládá dostatečné prostředky na veřejnou dopravu. Scoring úředních hodin, tedy doba, kdy si podnikatelé mohou dojít na úřad vyřídit, co potřebují, je v rámci regionu rovněž nadprůměrný. Třetí příčku obsadil Cheb, který těží z blízkosti evropské dálniční sítě, podmínky na pracovním trhu vykazují nadprůměrně konkurenční prostředí, dlouhodobě nezaměstnaných je zde v rámci kraje vůbec nejméně. Ceny stavebních pozemků rostou nejvýrazněji, což svědčí o atraktivitě lokality. Radnice nezapomíná na podporu kultury ani na rozvoj veřejné dopravy.

Celkové pořadí

1. Sokolov
2. Karlovy Vary
3. Cheb
4. Mariánské Lázně
5. Kraslice
6. Ostrov
7. Aš

Srovnávací výzkum Město pro byznys již třináctým rokem hodnotí podnikatelský potenciál měst a obcí v České republice. Detailnímu zkoumání jsou podrobena všechna města a obce s rozšířenou působností. Analytici agentury Datank, která za výzkumem stojí po datové stránce, dělí své hodnocení do dvou hlavních kategorií, podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy. V rámci výzkumu jsou shrnuty všechny důležité informace a statistická data, která dále rozvíjejí diskuzi o vývoji podnikatelského prostředí v ČR. Pořadí se vyhodnocuje za jednotlivé kraje a také za celou republiku. Celorepublikové výsledky budou v letošním ročníku poprvé převáženy výsledky srovnávacího výzkumu zaměřeného na kraje Místo pro život. Místo dobré pro podnikání by totiž mělo být i dobrým místem pro život! Vyhlašovatelem výzkumu je týdeník Ekonom, partnery Stavební skupina EUROVIA CS a Svaz měst a obcí ČR.

Související