11. června 2021

Jasným vítězem letošního ročníku výzkumu Město pro byznys se v Libereckém kraji stalo statutární město Jablonec nad Nisou. Podnikatelské prostředí se rozvíjí také v Turnově a Železném Brodě. Srovnávací výzkum zpracovává analytická agentura Datank a hodnotí v něm všech 205 obcí s rozšířenou působností v České republice a městské části Hlavního města Prahy.

V Jablonci o podnikatele pečují

Vítězné město Libereckého kraje se může pochlubit vyrovnanými výsledky v obou částech srovnávacího výzkumu, tedy v podnikatelském prostředí a v přístupu veřejné správy. V Jablonci je při srovnání s ostatními městy v regionu nadprůměrný počet podnikatelů a stále jich výrazně přibývá. Index stáří je nízký, takže potenciál rozvoje podnikání má město i do budoucna. Radnice vynakládá dostatečné finanční prostředky zejména na veřejnou dopravu a na rozvoj sportu. Především se ale Jablonec blýskl u ukazatelích přístupu veřejné správy. Webové stránky města z pohledu podnikatele nepředstihlo svojí obsahovou kvalitou a přehlednou strukturou informací v regionu žádné jiné město. Stejně dobrého výsledku dosáhl Jablonec v testu elektronické komunikace, který ověřuje kvalitu a včasnost odpovědí na fiktivní podnikatelské dotazy.

„Pocity mám samozřejmě velmi příjemné, protože Jablonec se ve výzkumu umísťuje dlouhodobě na předních příčkách. Není to jednorázová záležitost a má to nějakou kontinuitu, to se týká i práce úřadu. Pokud jde o rok 2020, tak to byl úplně speciální rok pro všechny, včetně podnikatelů a živnostníků, a jsem rád, že i v tomto složitém období se ukázalo, že přístup úřadu byl velmi vstřícný. Všichni se snažili, aby i přes různá omezování jsme poskytli maximální servis, v maximálně možném rozsahu. Nabízeli jsme služby všech pět dnů v týdnu, jako velmi potřebný se ukázal objednávkový systém, protože k nám přijížděli lidé i z okolních měst, kteří by si běžně vyřídili záležitosti ve svém městě. Máme i statistiku, která jasně dokumentovala, kolik tisíc klientů jsme odbavovali. Takže to je poděkování všem pracovníkům města,“ říká primátor Jablonce nad Nisou Jiří Čeřovský.

Celkové pořadí

1. Jablonec nad Nisou
2. Turnov
3. Železný Brod
4. Liberec
5. Jilemnice
6. Frýdlant
7. Nový Bor
8. Česká Lípa
9. Semily
10. Tanvald

Turnov se podnikatelsky rozrůstá, v Železném Brodě je málo nezaměstnaných

Stříbrná příčka patří po zásluze Turnovu, který zaznamenává nejvyšší meziroční nárůst počtu ekonomických subjektů a může se rovněž pyšnit v Libereckém kraji nejvyšším podílem malých a středních podnikatelů. Město, které má v regionu nejvyšší přírůstek počtu obyvatel, si může zakládat na dobré dopravní dostupnosti. Bytovou politiku se městu v souvislosti s nárůstem obyvatel daří řešit, o čemž svědčí vůbec nejvyšší počet dokončených bytů na 1000 obyvatel. Stupně vítězů doplňuje Železný Brod, který může nově příchozí podnikatele nalákat na v kraji nízké ceny stavebních pozemků. Konkurence na pracovním trhu je zde vysoká, podíl dlouhodobě nezaměstnaných v kraji jeden z nejnižších. Radnice se může pochlubit nejnižšími výdaji vynakládanými na dluhovou službu, o to více prostředků jí zbývá na rozvoj sportu nebo bydlení.

Srovnávací výzkum Město pro byznys již třináctým rokem hodnotí podnikatelský potenciál měst a obcí v České republice. Detailnímu zkoumání jsou podrobena všechna města a obce s rozšířenou působností. Analytici agentury Datank, která za výzkumem stojí po datové stránce, dělí své hodnocení do dvou hlavních kategorií, podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy. V rámci výzkumu jsou shrnuty všechny důležité informace a statistická data, která dále rozvíjejí diskusi o vývoji podnikatelského prostředí v ČR. Pořadí se vyhodnocuje za jednotlivé kraje a také za celou republiku. Celorepublikové výsledky budou v letošním ročníku poprvé převáženy výsledky srovnávacího výzkumu zaměřeného na kraje Místo pro život. Místo dobré pro podnikání by totiž mělo být i dobrým místem pro život! Vyhlašovatelem výzkumu je týdeník Ekonom, partnerem Stavební skupina EUROVIA CS a Svaz měst a obcí ČR.

Související