Až se někde na cestách budete potápět u korálových útesů, možná se vám vybaví záplava zpráv o tom, že koráli masově hynou kvůli globálnímu oteplování. Třeba postižený útes i uvidíte, takže není důvod pochybovat. Jenže…

Koráli na tom opravdu nejsou dobře − ale příčin (nejspíš i vážnějších) je víc. Na prvním místě je znečišťování oceánů, které dosáhlo katastrofálního rozměru a tito láčkovci jsou na něj velmi citliví. Je to i stále intenzivnější využívání mořských zdrojů, předimenzovaná turistika, přemnožení škůdců korálů… A možná i to oteplování, i když není jasné, jak koráli přežili mnohem vyšší klimatické výkyvy v minulosti (například mimořádně teplé období okolo roku 1000).

Existují i teorie, podle nichž je nárůst koncentrace CO2 v atmosféře nikoliv příčinou, ale důsledkem jejich hynutí, protože útesy tvoří uhličitan vápenatý, který se na CO2 rozkládá. Přitom oteplování povrchové vrstvy vody za poslední půlstoletí se nejspíš pohybuje v desetinách stupně a je poněkud neuchopitelné, protože data se liší podle použité metody měření.

Nicméně svést úhyn korálů na oteplování je nejen pohodlné a snadno zapamatovatelné, ale také užitečné − alespoň pro ty, kdo oceánu a korálům opravdu škodí. Boj proti oxidu uhličitému zaplatí daňoví poplatníci celého světa (s nejistými výsledky), zatímco oni mohou na vypouštění jedů, obrovských hotelových komplexech a decimování života útesů vesele vydělávat dál.

Související