Všechny české soudy a úřady začnou už příští rok doručovat svá rozhodnutí podle zcela nových a hlavně jednotných pravidel. Komise pro rekodifikaci civilního procesu, kterou vede místopředseda Nejvyššího soudu ČR Roman Fiala, totiž vedle nového občanského soudního řádu pracuje i na novém zákonu o doručování státních písemností.

"Současná pravidla doručování nejsou nikterak koordinována a je v nich chaos. Logicky pak nikdo nic neví," říká Roman Fiala. "Doručování není jen technická záležitost. Když není správně nastaveno, nedá se mluvit o právním státu. Jen doručené rozhodnutí je rozhodnutím, je v právní moci, a následně je tak i vymahatelné," dodává. Nový zákon tak chce Roman Fiala napsat velmi rychle, dokonce už během několika příštích měsíců. Dohledatelná v něm budou veškerá pravidla pro doručování soudních a úředních rozhodnutí, a to i s jejich jednotlivými specifiky.

"Podaří-li se sjednotit v jednom zákoně pravidla o doručování písemností veřejných úřadů, bude to velký úspěch," myslí si autor nového občanského zákoníku Karel Eliáš. "Dnes obsahuje pravidla o doručování větší počet zákonů z justiční oblasti i z oblasti veřejné správy. Někde se liší v detailech, někdy i v zásadních otázkách - a nejednou jsou tyto rozdíly poznamenány jen resortismem nebo i legislativními nedůslednostmi. Celek proto nutně vyvolává dojem chaosu. Úsilí o jeho odstranění vítám," dodává Eliáš.

 

Kdo se začne schovávat, bude mít smůlu

Současné doručování rozhodnutí civilních soudů je podle Romana Fialy spíše jen hrou na doručování. "Pravidla jsou přísná vůči těm, kteří se chovají slušně. Takzvaným náhradním doručením jsme schopni dostat do právní moci platební rozkazy vůči lidem, kteří se ničemu nevyhýbají. Naopak nejsme schopni dostihnout ty, kteří se doručení a svým povinnostem opravdu vyhýbají," popisuje místopředseda Nejvyššího soudu i svoje vlastní zkušenosti ze soudní síně.

Právníci tak hodlají do doručování daleko více zapojit i druhou stranu sporu. Ta by se tak měla nově podílet na zjištění pobytu osoby, s níž se soudila a které má být rozhodnutí doručeno. Pokud by se soudem nespolupracovala, mohla by podle jednoho ze zvažovaných řešení částečně nést i náklady na zjišťování správné adresy. "Jakmile jednou někoho najdeme a poučíme ho, nebudeme už na něj brát ohledy. Do toho okamžiku ho ale budeme chránit," popisuje svoji pracovní představu Roman Fiala.

"Neměly by už tak nastávat situace, kdy jednou někomu zprávu doručíme, on se pak začne dalším vyhýbat a my už nevíme, co s ním. Každý bude chráněn jen do prvního doručení a poučení. Pak už bude mít smůlu," dodává Fiala.

Zákon dopadne jak na doručování rozhodnutí listinných, tak těch elektronických. Změny se tak budou nejspíše týkat i datových schránek. Bude totiž nutné vyřešit kupříkladu situaci, kdy do nich nepůjde rozhodnutí doručit. "Například první náměstek ministryně spravedlnosti Robert Pelikán by doručování prostřednictvím datových schránek rád rozšířil. Já jsem v tomto ohledu spíše zdrženlivý. Nemáme dobré zkušenosti s drsnou elektronizací typu sKarty. Je to téma, které se musí dobře promyslet," popisuje Fiala a naráží tím na dřívější neúspěšnou snahu o elektronizaci sociálních dávek.

Důležité je podle něho zejména to, aby technicky všechno fungovalo, jak má. S rezervovanou opatrností "vůči elektronizačnímu nadšení" souhlasí i Karel Eliáš.

V současnosti tak dochází ke shromažďování podkladů k přípravě zákona. A také k vytváření seznamu všech českých zákonů, které jednotlivé druhy doručování upravují. Jako vzor k přípravám nových pravidel mohou posloužit i některé zahraniční zákony. Podobný předpis týkající se vysloveně doručování mají například v sousedním Rakousku.

 

Pošta se bude muset přizpůsobit

Zákon by neměl nikomu příliš "vadit", jeho další cesta legislativním procesem tak patrně bude bezproblémová. "Úskalí hrozí ve chvíli, kdy se někomu sáhne na podíly na zisku z doručování, což se patrně nestane," říká Fiala. "Držitelé poštovních licencí se budou zkrátka muset přizpůsobit tomu, jaké řešení stát zvolí. Kritéria budou jasně nastavená," dodává.

Česká pošta, která musí vzhledem ke svojí poštovní licenci zajišťovat úřední doručování, zatím nemá podle tiskové mluvčí Marty Selicharové o chystaném záměru detailnější informace. "Obecně tento záměr považujeme za velmi prospěšný, pokud by měl vést ke sjednocení, a tedy i výraznému zjednodušení současných roztříštěných pravidel pro doručování úředních písemností v jednotlivých právních předpisech," říká.

 

Připraveno ve spolupráci s měsíčníkem Právní rádce.

Související