Zdroj: NS ČR, ESD

Vrcholové soudy - Nejvyšší soud ČR a Soudní dvůr EU, které rozhodují i spory podnikatelů, se za loňský rok chlubí svou efektivitou. Spory přesto stále trvají příliš dlouho. Český Nejvyšší soud se postupně zbavuje případů, které se nakupily za posledních několik let, zatímco Soudní dvůr EU si jen plní povinnosti. V Evropě loni vzrostl počet sporů na 1569 zahájených věcí, ukončit se jich ale stihlo pouze 1518. Průměrná doba řízení zůstává někde mezi 15 a 20 měsíci. To je stále velice dlouho. Rychleji nepracuje ani Nejvyšší soud v Česku, kterému vyřízení sporů trvá mezi jedním a dvěma lety. Potěšující ale je, že se mu loni podařilo rozhodnout 961 starších soukromoprávních sporů.

Tomáš Hülle

Související