Pokud dříve zahraniční právníci nebo podnikatelé potřebovali znát české právní předpisy, museli prakticky vždy spolupracovat s někým česky hovořícím. Nově připravený soubor knih by to měl napravit. V této řadě již vyšly překlady následujících zákonů: občanský zákoník, obchodní zákoník, občanský soudní řád, insolvenční zákon, trestní zákon a trestní řád. Všechny překlady jsou vyhotoveny na zakázku nakladatelství Wolters Kluwer, nejde tak o neaktualizované překlady, které se před lety objevily na internetu. Nakladatelství už nyní zvažuje pozdější aktualizace v závislosti na vývoji jednotlivých předpisů.

Tomáš Hülle

Související