Sněmovní tisk č.: 322
Účinnost: 1. 1. 2012

Na neutěšený stav v oblasti znalectví a tlumočnictví zareagovalo ministerstvo spravedlnosti po 40 letech první velkou novelou zákona s cílem zajistit vyšší kvalitu služeb. Novela zvyšuje dohled nad působením znalců i tlumočníků pomocí sankcí a přináší i povinnost mlčenlivosti po skončení činnosti znalců a tlumočníků. Bude jim možné ukládat sankce až do výše 400 000 korun nebo zakázat činnost. "Nejde o převratnou novelu, ale spíše o aktualizaci na současnou dobu. Vytvořil bych raději zcela novou koncepci. Současná podoba je nedostatečná," vysvětluje Jiří Šimek, vedoucí znaleckého ústavu Mazars. Například by rozdělil znalce na soudní a pro soukromou sféru a zavedl jejich celoživotní vzdělávání.

Tomáš Hülle

Související