Autoři: Dominik Brůha, Eva Prošková/Tomáš Holčapek/Adam Doležal, Tomáš Doležal
Počet stran : 559/211/262

Lékaři nemusejí mít na mysli jen pacienta, ale i zákony a rozhodnutí soudů, které určují způsob jejich práce. Vydavatelství Wolters Kluwer v oblasti medicíny a práva publikovalo soubor tří tematicky propojených knih - Zdravotnická povolání, Dokazování v medicínskoprávních sporech a Přehled judikatury z oblasti zdravotnictví I. Knihy obsahují praktické příklady z nemocnic a soudních síní, judikatura potom rozsudky soudů i stavovská rozhodnutí a rozhodnutí Soudního dvora EU. Kromě knihy Medicínské právo od nakladatelství C. H. Beck jsou pro tento obor publikace aktuálně jedny z mála na trhu.

Tomáš Hülle

Foto: Archiv

Související