Autor: Michael J. Sandal
Internetové stránky: www.justiceharvard.org

Kniha by se dala popsat i jedním slovem z názvu: spravedlnost (justice). V posledních letech se univerzitní debaty rozšířily o spoustu nových témat, jakými jsou například financování bank viněných z ekonomické krize, daně, migrace, role trhů. Vzniklo tak mnoho dalších etických otázek propojujících byznys a právo. Kurz i publikace jsou zajímavé tím, že na případech autor řeší formou diskuse všechny tyto otázky a konečnou odpověď ponechává na čtenáři. Kniha je ve Spojených státech bestselerem a její zkrácená podoba ve formě přednášek je na internetu zdarma ke zhlédnutí.

Tomáš Hülle

Související