Účinnost: 1. 1. 2012
Číslo sněmovního tisku: 310

Prezident Václav Klaus podepsal významnou novelu obchodního zákoníku. Ta má vyřešit nejen problém souběhu funkcí, a tedy zákaz působení současně jako statutární orgán a zaměstnanec (např. jako generální ředitel a předseda představenstva), ale i problémy koncernového práva, akvizičního financování nebo možnosti omezení odpovědnosti za škodu předem. "Zákon přinese podstatné zvýšení právní jistoty při smluvním jednání s českými společnostmi a jejich správě," říká Tomáš Richter, konzultant advokátní kanceláře Clifford Chance. Novela se zejména snaží zavést nástroje běžné v zahraničí i do Česka. Například u souběhu funkcí vyjasňuje sporné problémy, jakými byly odpovědnost orgánů nebo způsob jejich odměňování.

Tomáš Hülle

Související