Jedná se o nejvýznamnější přestup letošního roku do soukromé sféry. Karel Eliáš, dříve například proděkan Právnické fakulty Západočeské univerzity, který se posledních 10 let věnoval tvorbě nového občanského zákoníku, se stane externím poradcem české advokátní kanceláře PRK Partners. Připojí se tak ke svému blízkému spolupracovníkovi Bohumilu Havlovi, který ve společnosti externě pracuje na stejné pozici a který vytvářel zákon o obchodních korporacích. V kanceláři PRK Partners tímto vzniká blok tvůrců prakticky celé rekodifikace soukromého práva, která by měla nabýt účinnosti od 1. ledna 2014.

Tomáš Hülle

Související