Pomoc exportérům

- CzechTrade má 33 kanceláří a působí ve 36 zemích. Poskytuje aktuální byznysové informace. Mapuje také obchodní příležitosti a nabízí exportérům individuální asistenční služby.
- CzechInvest pomáhá podnikání a investorům v Česku. Kromě kanceláří v jednotlivých českých krajích sídlí i ve Spojených státech, Velké Británii, Číně, Japonsku, Skandinávii a Německu. Zahraniční zastoupení přejdou do konce roku pod CzechTrade.
- Česká republika má ve světě 110 zastupitelských úřadů. Pouze v 66 z nich jsou ekonomické úseky.

Nabízí se možnost, že v budoucnu bude Česko v zahraničí reprezentovat jedna nová značka.

Ideální by bylo, kdyby české zájmy prosazovala jedna mise. To by se ale musela dohodnout tři ministerstva.

Tentokrát na rozdíl od biblického příběhu zvítězil obr Goliáš nad menším Davidem. Nešlo ale o boj dvou vládních agentur, i když to tak zvenku může působit, nýbrž o jejich logické spojení.

V cizině rozsáhlejší agentura CzechTrade podporující české exportéry převezme do konce roku zahraniční síť CzechInvestu, jehož úkolem je lákat do Česka investory.

Výsledkem bude efektivnější pomoc vyvážejícím českým firmám při hledání kontaktů či zahraničních trhů.

Ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek tak částečně splní jeden ze svých slibů, které si dal po nástupu do funkce. Tehdy plánoval sloučení obou agentur. Nyní tvrdí, že úplná fúze by mohla překazit čerpání evropských dotací.

»CzechInvest je pro ministerstvo průmyslu administrátorem klíčového operačního programu na podporu podnikání a inovací. Jakákoli změna statutu této agentury by podléhala přezkumu a projednání v Bruselu, což by mohlo zbrzdit nebo ohrozit plynulé čerpání peněz z fondů EU,« vysvětluje ministr Kocourek. Proto budou obě agentury zatím v Česku dál fungovat odděleně.

Jedna značka pro Česko?

Zánik CzechInvestu v zahraničí ovšem neznamená, že přestaneme v cizině lákat investory do Česka. Ani se nebudou rušit pobočky této agentury ve Spojených státech, Velké Británii, Německu, Skandinávii, Číně a Japonsku.

»Zaměstnanci přejdou do našeho stavu, budeme je organizačně řídit a vedle kontaktování potenciálních investorů budou také pomáhat českým exportérům,« vysvětluje ředitel CzechTrade Ivan Jukl.

V tuto chvíli má CzechTrade 33 zahraničních úřadoven, které zajišťují kontakty v 36 zemích. Ty se rozšíří o dosavadních sedm zastoupení CzechInvestu v cizině tak, aby se doplňovaly. Postupně dojde i k diferenciaci jednotlivých zahraničních kanceláří podle priorit v dané lokalitě.

»V některé zemi bude důležitější pomoc exportérům, jinde zase bude prospěšnější spolupráce s investory, či budou obě služby rovnocenně významné. Zatím ministr Kocourek schválil projektový záměr, a my ho začínáme realizovat,« vysvětluje Jukl.

Nyní se tedy rozbíhá monitoring zahraničních lokalit, vyhodnocení jejich úspěšnosti, analýzy dalších možností pro export a řeší se i personální obsazení. »Koncem září by celková představa měla mít konkrétnější rysy,« míní šéf CzechTrade.

Ředitel CzechInvestu Miroslav Křížek dodává, že se obě agentury pravidelně setkávají, aby zajistily zachování funkčních systémů a projektů. »Vše se musí pečlivě a citlivě připravit,« míní Křížek.

Nabízí se také možnost, že Česko bude oficiálně reprezentovat úplně jiná značka než CzechTrade. Jukl přiznává, že součástí právě probíhajících změn jsou i otázky kolem nalezení nové značky pro organizaci, jež bude v zahraničí dávat signál, že propaguje investice, zboží, inovace, kulturu a podobně z České republiky.

»Mám ideu založení instituce typu obchodní mise České republiky Trade Mission of Czech Republic,« uvedl už loni ministr Kocourek.

Boj o »kukačky«

Ministr také navrhoval oddělit politickou a obchodní diplomacii. To bylo v době, kdy ministerstvo zahraničních věcí (MZV) začalo propouštět obchodní rady, jež nominovalo na ambasády ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). MZV se vlastně zbavovalo »kukaččích mláďat«, což ministerstvo průmyslu rozzlobilo, protože šlo o jeho lidi.

Obě ministerstva koncem loňského roku prožívala jakousi »porozvodovou atmosféru« a vzájemně na sebe útočila. V současné době se však zdá, že naježená rétorika je už minulostí.

Jinak by nemohla vzniknout mezi oběma ministerstvy Dohoda o garantované úrovni služeb v oblasti prosazování obchodních zájmů českých firem, kterou podepsali před měsícem ministři Martin Kocourek a Karel Schwarzenberg.

Konečně dochází ke spolupráci ministerstva průmyslu i zahraničí, respektive zastupitelských úřadů a CzechTrade. Společně budou prosazovat exportní politiku České republiky.

Firmám bude od této chvíle jedno, zda se obrátí o pomoc v cizině na pracovníky agentury, nebo diplomaty a v Česku na ministerstvo průmyslu a obchodu či zahraničí.Ve všech případech by měly získat stejně kvalitní služby, odpověď na své dotazy, kontakty na potenciální klienty, rozbor situace trhu a podobně.

Podnikatelé: »Konečně!«

Představitelé podniků, čeští exportéři, po něčem podobném už dlouho volají.

Například firma Tedom vyváží 70 procent vyrobených kogeneračních jednotek na produkci tepla a elektřiny do zemí bývalého Sovětského svazu, Austrálie, Asie a Evropy. Její spolumajitel Josef Jeleček tvrdí, že v zahraničí spolupracují jak s CzechTrade, tak i s pracovníky zastupitelských úřadů, ovšem na různé úrovni.

»Zatímco CzechTrade má v náplni práce péči o firmy, diplomaté ne. Z toho vyplývá i jejich případná pomoc. Dosud záleželo jen na benevolenci zastupitelských úřadů. Někteří nás berou jako přítěž,« uvádí Jeleček, generální ředitel holdingu Tedom s ročním obratem dvě miliardy korun.

Podle jeho zkušeností se například v Číně s ambasádou spolupracuje dobře, v evropských zemích je už situace složitější.

»Znám některé diplomaty, kteří své působení v zahraničí berou, jen aby si tam užili, nemají zájem firmám pomáhat. Takže jsem vůči dohodě mírný pesimista. Záleží na lidech,« míní podnikatel Jeleček.

Připouští to i Vladimír Bärtl, který působil jako obchodní rada v kanadské Ottawě i v Paříži. Nyní za ministerstvo průmyslu koordinoval současnou dohodu s ministerstvem zahraničí.

»Pokud je spolupráce v lidské rovině špatná, tak to žádná sebelepší smlouva nezlepší. Ale je jisté, že v rámci nově nastavených pravidel požadavek firmy nikdy a nikde nezapadne do šuplíku a bude včas vyřízen,« tvrdí Bärtl.

On sám osobně si hodně slibuje z motivační zpětné vazby, kterou až dosud diplomaté neměli. »Dříve něco udělali pro nějakou společnost, ale už se nedověděli, zda jí to pomohlo, jak to pro ni bylo důležité,« tvrdí Bärtl.

Stále chybí nejvyšší šéf

Nyní mají všichni pracovníci zastupitelských úřadů včetně velvyslanců a samozřejmě i zaměstnanců CzechTrade za povinnost vkládat informace o písemných, telefonických i osobních jednáních s firmou či institucí a poskytnutých podkladech do neveřejného portálu SINPRO. Tuto širokou databázi, která by se dala přirovnat k oddělení péče o zákazníky v nadnárodní společnosti, pak budou využívat pro potřeby českých exportérů a management MPO a MZV k formování exportní politiky státu v jednotlivých zemích.

A kdo bude komu podřízen?

»Odpověď na tuto otázku jsme neřešili. Zastupitelské úřady i CzechTrade jsme nasměrovali jen k firemní sféře,« vysvětluje Bärtl.

Jestliže ale nebude jeden zodpovědný velitel v každé zemi, je otázkou, jak bude celý systém fungovat. Tam, kde diplomaté s CzechTrade dosud nenalezli společnou řeč vůči exportérům, bude i ministerská dohoda asi málo platná.

Povinnost lobbovat

Postupně budou ministerstva řešit také prosazování obchodních zájmů českých společností v zahraničí i na vyšší úrovni, až třeba vládní.

Čeští diplomaté budou lobbovat za zájmy českých firem stejně aktivně jako například jejich američtí kolegové za společnost Westinghouse, když se v Praze jednalo o firmě, která dostaví Jadernou elektrárnu Temelín.

Náměstek ministra zahraničních věcí Tomáš Dub dokonce považuje otázku, zda má diplomacie asistovat a pomáhat českému vývozu, za zbytečnou.

Upozorňuje, že stát musí klást strategický důraz na český export. »Hrubý domácí produkt stojí z 80 procent na vývozu, česká ekonomika tedy existuje v přímé závislosti na zahraniční poptávce a na exportu,« dodává.

Ministr Kocourek připomíná, že v rámci nového modelu podpory ekonomických zájmů Česka v zahraničí jde hlavně o pomoc českým firmám na všech úrovních.

»Čeští diplomaté nejenže mohou lobbovat za české firmy v zahraničí, ale oni to mají nově dokonce za povinnost,« uvedl ministr.

Ideální by bylo, kdyby české zájmy ekonomické, kulturní, společenské a jiné prosazovala jedna mise. Kdyby pod jednou hlavičkou skončily i další agentury jako třeba CzechTourism či Czech Centres. Ale to by se musela dohodnout tři ministerstva.

Ministr Kocourek začal slučovat jemu podřízené agentury CzechTrade a CzechInvest. CzechTourism ovšem patří ministerstvu pro místní rozvoj a Česká centra zase pod ministerstvo zahraničí.

Marcela Honsová

Související