Harvard, Yale, Oxford, Cambridge jsou světoznámé univerzity, na nichž si však studium vyzkouší jen málokterý Čech. Pro talentované mladé lidi je totiž nedostatek peněz na zaplacení zahraničních prestižních univerzit často nepřekonatelným problémem.

»Nikdy jsem si nedokázal konkrétně představit, že bych mohl studovat ve Spojených státech,« říká například student posledního ročníku osmiletého Gymnázia Praha 9 Matěj Šenkárčin.

Na myšlenku studia v této zemi přišel shodou okolností na jaře roku 2010, kdy se talentovaný středoškolák potkal s vrstevníkem, který mu vyprávěl o bratrovi studujícím na Harvardu.

Šenkárčina to velmi zaujalo, a tak se začal o možnost získání titulu ve Spojených státech blíže zajímat. Přihlášku si podal hned na několik škol a na podzim roku 2010 se dozvěděl, že ho přijali na vysněnou University of Pennsylvania.

Zatímco vyčkával, která ze škol ho přijme, zajímal se o to, kde by sehnal na případná zahraniční studia finance. A možností, jak získat prostředky na celou dobu studia, je zatím jako šafránu.

Zahraničí má smysl

Šenkárčin se náhodou doslechl o programu Scholarship organizovaném Nadací Zdeňka Bakaly, jehož cílem je podpora českých studentů na zahraničních školách. Během prázdnin si podal přihlášku a na konci srpna absolvoval pohovor před hodnotící komisí. O několik týdnů později se dozvěděl, že dostane na svá bakalářská studia potřebné finance.

Takových organizací, jako je Nadace Zdeňka Bakaly, je však zatím minimum a i tato začala fungovat teprve loni.

»Nápad vznikal postupně. Na různé bohulibé projekty přispíval můj muž nejrůznějšími částkami již dlouho. Pomoc za něj však řešila řada lidí a nebyl v tom žádný systém,« vysvětluje důvody vzniku nadace Michaela Maláčová, manželka Zdeňka Bakaly a předsedkyně správní rady nadace.

»Chtěli jsme, aby pomoc dávala smysl a aby měla dlouhodobější efekt,« vysvětluje, proč zvolili právě podporu schopných studentů.

Zdeněk Bakala (majitel vydavatelství Economia, pod nějž spadá týdeník Ekonom) z bývalého Československa odešel s pouhými 50 dolary v kapse. Ve Spojených státech se vypracoval a vystudoval.

»Uvědomili jsme si, že je důležité umožnit nadaným studentům studovat v zahraničí, pokud na to nemají finance. Oni tomu obětují spoustu jiných věcí. Musejí začít nový život v jiné zemi, odtrhnout se od rodiny a přátel. Chceme je povzbudit v tom, že to má smysl,« dodává Michaela Maláčová.

Podle ní má finanční podpora talentovaných smysl i z toho důvodu, že většina z nich bere zahraniční studia jako svou misi a po získání titulu i určité praxe se hodlá vrátit do České republiky a něco zde změnit.

»Cítí tu nějaký handicap. Cítí, že je třeba, aby se u nás některé věci posunuly z místa. Ve svých esejích nám například posílají návrhy, jak řešit penzijní reformu, vzdělávací systém, zahraniční politiku,« vypráví předsedkyně správní rady Maláčová.

Velký zájem

Hned po vyhlášení prvního ročníku programu Scholarship byla hodnotící komise, do které patřil například i ekonom Tomáš Sedláček, překvapena tím, jak schopní vysokoškolští i středoškolští studenti se jim představili.

»Jsou to lidé s plány věnující se nejrůznějším oborům, jako je politologie, mezinárodní vztahy, ekonomie, medicína, biologie, matematika, finance,« upřesňuje Michaela Maláčová.

»Takoví lidé nás budou důstojně reprezentovat ve světě a své know-how pak přinesou zpět do své vlasti,« soudí.

První ročník měl výjimečně dvě kola pohovorů. Celkově se do nich přihlásilo 238 studentů. Po srpnových pohovorech byla podpora přiřknuta šestnácti mladým lidem. Po dodatečném podzimním kole k nim přibyli další čtyři.

Každý ze studentů požaduje jiný příspěvek, někdo na celé studium, jiný jen na školné, někdo jen na ubytování. Proto je možné o počtu podpořených studentů rozhodovat flexibilně.

Loni nakonec nadace rozdělila celých deset milionů korun.

Letos se chystá více zviditelnit nejen v očích samotných studentů, ale například i u jejich rodičů. I z toho důvodu, aby neměli strach své děti do ciziny pouštět.

Chybějí možnosti

Podobně jako Matěj Šenkárčin získal na konci loňského léta stipendium z programu Scholarship i Šimon Podhajský, student soukromého gymnázia Open Gate v Babicích.

Studium za hranicemi, ve Spojených státech či Británii, ho lákalo už od dětství.

»Spíše mě baví myslet než se něco memorovat. Anglosaské vzdělávání zaměřené na kritickou analýzu mi tak zcela vyhovuje,« říká Podhajský, který byl přijat do studií matematiky, ekonomie a filozofie na prestižní Univerzitě Yale.

Kromě Nadace Zdeňka Bakaly ho bude nadále významně podporovat i nadace Educa, která mimo jiné podporuje talentované studenty na gymnáziu Open Gate. (Nadaci Educa založili miliardář Petr Kellner a jeho manželka s cílem podpořit vzdělávání dětí a mladých lidí ze sociálně znevýhodněného prostředí.)

Podhajský pátral i po jiné možnosti financování studií v zahraničí, ale podle jeho zjištění jsou toto jediné dvě nadace, které by ho podpořily během celého bakalářského studia.

»Ostatní nadace, jako například Výbor dobré vůle - nadace Olgy Havlové či Nadační fond Klausových, také dělají bohulibou činnost, ale spíše přispívají na krátkodobější studijní pobyty než celá studia,« poznamenává Podhajský.

O stipendium se v podzimním kole Scholarshipu ucházela i Jitka Grundmanová, která v loňském roce získala bakalářský titul na Vysoké škole ekonomické. Ten magisterský by ráda měla ze Spojených států.

Když však zjistila, jaké náklady by ji v případě studia na vysněné prestižní Newyorské univerzitě čekaly, začala také uvažovat o různých možnostech získání financí.

Stejně jako Podhajský i ona měla pocit, že podpora z většiny českých nadací by jí nestačila ani na jeden semestr studia. Fulbrightova komise, mezivládní organizace zaměřená na vzdělávací výměny s USA, zase spíše podporuje postgraduální studenty a vědecké projekty. Proto se také přihlásila do programu Scholarship.

Jitka Grundmanová sice podporu nezískala, ale rozhodně se nevzdává. Zajímá se totiž i o možnost získání stipendia přímo u některých amerických nadací.

Pokud by však pomoc nezískala ani tam, řešila by svou situaci půjčkou. Ovšem ne v Česku, ale přímo ve Spojených státech.

»Co jsem si zjišťovala, bude snadnější získat půjčku ve Spojených státech. Tady prozatím banky nemají pochopení pro to půjčovat tak velké částky na studium. V Americe je to normální,« dokončuje.

Zuzana Panczaková

Kde hledat podporu
- Nadace Zdeňka Bakaly
- Nadace pro rozvoj vzdělání
- Nadace Sophia
- Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97
- Nadace Rotary
- Hlávkova nadace
- Open Society Fund
- Nadace Educa
- Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových
- MŠMT: Dvoustranná spolupráce ve výzkumu a vývoji s USA
- Fond mobility Karlovy univerzity
- Nadační fond Cesta ke vzdělání (studenti SŠ a VOŠ pražských škol)
- Studijní stipendium Olomouckého kraje (pro studenty z Olomouckého kraje)
- Nadační fond Českého rozhlasu: Stipendia Světluška pro studenty se zrakovým postižením
- United World Colleges: Czech National Committee

Zdroj: Fulbright.cz

Každý ze studentů požaduje jiný příspěvek, někdo na celé studium, jiný jen na školné, někdo jen na ubytování.

Související