Obchodní bilance byla v březnu opět záporná a její schodek dosáhl 7,2 mld. Kč. Za první tři měsíce letošní roku tak činí saldo zahraničního obchodu 10,4 mld. Kč, zatímco loni ve stejném období to bylo 26,3 mld. Kč. Vývoz i dovoz se v meziročním srovnání snížily. Vývoz klesl o 4,6 %, dovoz o 7,5 %. Příčinou poklesu obou složek je snížení vývozních a dovozních cen, na něž připadá naprostá většina zlepšení bilance zahraničního obchodu. Pokud by nedošlo ke zlepšení směnných relací, přesáhl by březnový deficit 10 mld. Kč. Reálná obchodní bilance se tedy také zlepšila, ale podstatně méně, než jak by se mohlo zdát při prvním pohledu na údaje v běžných cenách.

Z pohledu na komoditní strukturu zahraničního obchodu je patrné, že o meziroční snížení salda se zasloužily skupiny, kde se nejvíce promítl vliv poklesu dovozních cen, tj. v obchodu s nerostnými palivy a surovinami, polotovary a chemickými výrobky. K poklesu dovozních cen tohoto zboží přispěl pokles cen v zahraničí a zhodnocení směnného kurzu.

Ke snížení schodku došlo také v obchodu se stroji a dopravními prostředky. Zatímco loni byla bilance u tohoto zboží mírně záporná, letos jsme dosáhli přebytku 3,4 mld. Kč. Zde však nelze vše vysvětlit pouze cenovými změnami. Varující je především pokles dovozu tohoto zboží o 10,2 %. To sice snižuje obchodní deficit, ale ukazuje i na nižší dynamiku investic.

Negativně do obchodní bilance zasáhla stále ještě slabá ekonomika EU. Podepsala se na vývozu průmyslového spotřebního zboží, který meziročně poklesl o téměř 10 %. Pro zahraniční obchod jako celek však není aktuální vnější ekonomický vývoj tím nejdůležitějším faktorem, alespoň z krátkodobého hlediska. Dominantním faktorem působícím na hodnotu vývozu i dovozu jsou cenové pohyby, jež vycházejí z pohybu cen na světových trzích, a posílení kurzu české měny. Reálně se však obchodní bilance také mírně zlepšila, zde je však hlavním činitelem pokles domácí poptávky po dovozu investičního zboží. Vnější ekonomická situace se do výsledků českého zahraničního obchodu promítá jen velmi omezeně. Pro letošní rok očekáváme schodek obchodní bilance ve výši 110 mld. Kč.

DAVID MAREK, Patria Finance

  graf
Související