Česko se díky mezinárodní dohodě dostane k detailům o zahraničních účtech svých občanů. Stojí podle vás zefektivnění výběru daní za takové porušení bankovního tajemství?

Česko se díky mezinárodní dohodě dostane k detailům o zahraničních účtech svých občanů. Stojí podle vás zefektivnění výběru daní za takové porušení bankovního tajemství?

Ano, běžně podnikající člověk se toho jistě neobává a obvykle nemá co skrývat.
Zbyněk Frolík
Zbyněk Frolík
podnikatel
S přístupem daňařů k poctivě získanému a zdaněnému majetku na zahraničních kontech souhlasím.
Ano, vzhledem k rozsahu mezinárodních daňových úniků vidím tento krok jako nevyhnutelný, i se všemi negativy, které s sebou nepochybně nese.
"Česko"?! Spíš konkrétní aparátčíci pochybných kvalit a postojů. Z toho nadšený nejsem.
Arthur Braun
Arthur Braun
advokát a managing partner v bpv Braun Partners
Ano, ale za předpokladu, že stát je schopen zachovat daňové tajemství (to samotné už by hodně pomohlo k lepšímu výběru).
Jaroslav Řasa
Jaroslav Řasa
zakladatel ABRA Software
Proč ne? Kdo podniká čestně, nebojí se. Jiná věc by byla, kdyby někdo analyzoval například spotřebitelské chování dle výpisů plateb apod.
Barbora Daňková
Barbora Daňková
jednatelka pro vývoj diagnostických produktů, jednatelka TCC online
Obecně, pochází-li majetek z legálních zdrojů, nevidím důvod, aby byl předmětem tajemství a tedy ani bankovního.
Evžen Korec
Evžen Korec
generální ředitel firmy Ekospol
Kdo podniká poctivě, nemusí se bát sdělení informací o svých zahraničních účtech.
Markéta Stržínková
Markéta Stržínková
ředitelka pobočky Atradius Česká repubika
Tohle přece logiku dává. Jen specialisté na daňové pikle půjdou "o zemi tajům zaslíbenou" dál. A jsou nanaštěstí vždy o krok dále.
Martin Lipert
Martin Lipert
zakladatel eReading.cz, CEO v Team Business, s.r.o.
Na české účty již úřady mohou. Pro poctivé se tedy nezmění vůbec nic.
Tomáš Prajzler
Tomáš Prajzler
Regionální ředitel Talentor Advanced Search
Nestojí. Obecně vnímám omezování svobod ve jménu různých druhu bezpečí a kontroly dosti negativně.
Související