Setkali jste se někdy s úředníkem, který po vás chtěl úplatek?

Setkali jste se někdy s úředníkem, který po vás chtěl úplatek?

David Mencl
David Mencl
ředitel společnosti Ekonomické stavby
Ano. Požadavek na úplatek 10.000.000,-Kč na počátku mé profesní dráhy zásadně ovlivnil mé rozhodnutí nepracovat nikdy pro stát ani města.
Lukáš Vondráček
Lukáš Vondráček
partner ve společnosti ELAT
Setkal jsem se s velmi zřetelným, nikoliv ovšem zcela přímo vyřčeným požadavkem.
Já osobně nikdy, ale můj partner se s takovým úředníkem setkal na městském úřadě.
Vítězslav Bican
Vítězslav Bican
ředitel Channel Crossings
S přímou žádostí ne a na případné náznaky jsem asi málo chápavý.
Nesetkal, setkal jsem se s úředníky kteří by pravděpodobně po převzetí úplatku pracovali lépe, ale s přímou žádostí ne.
Nikdy jsem se stím nesetkal. Spíše s leností, liknavostí a povýšeností. Ale postupem času si myslím, že se situace zlepšuje......
Jiří Machálek
Jiří Machálek
ředitel společnosti West Media
Podle televizních zpráv budu asi jediný, ale nesetkal.
Tomáš Prajzler
Tomáš Prajzler
Regionální ředitel Talentor Advanced Search
Ne, nikdy.
Jan Kolář
Jan Kolář
ředitel České kosmické kanceláře
S takovým přímým požadavkem jsem se nesetkal, s neschopností a úřední nadřazeností ano.
Aleš Vojíř
Aleš Vojíř
vedoucí datové žurnalistiky a vizualizace dat
Snad nejsem výjimka potvrzující pravidlo, ale nesetkal.
Související