Mají muži a ženy platit stejně za životní pojistky?

Mají muži a ženy platit stejně za životní pojistky?

Ano. Riskantní skupiny se nedají dělit na pohlaví.
V úvahu by mělo být bráno mnohem více faktorů, pohlaví je jen jeden z nich.
Jiří Machálek
Jiří Machálek
ředitel společnosti West Media
To nevím. Ale rozhodně by to neměl určovat stát. Jen pojišťovny.
Ne, žádné křížové dotování. Taková otázka by měla být plně v kompetenci analytiků pojišťoven a nikoliv úředníků.
napadají mě argumenty pro i proti. Obecně mě však popuzují regule trhu, takže především bych to ponechal na těch, kdo pojistky poskytují.
Tomáš Prajzler
Tomáš Prajzler
Regionální ředitel Talentor Advanced Search
Proč by měl životosprávy dbalý,neriskující muž platit víc než hazardující žena? Je pohlaví dostatečně přesným indikátorem budoucího chování?
Vítězslav Bican
Vítězslav Bican
ředitel Channel Crossings
Pokud je mezi nimi rozdíl v riziku, tak ne. Je to jen snaha o falešnou korektnost a výsledek nebude spravedlivý aní efektivní.
Dle mého názoru by ženy měly platit méně, protože více dbají o životosprávu a mají u sebe nastaveny vyšší bariéry proti riziku než muži.
Ne. Proč přizpůsobovat přírodní zákonitosti jakési umělé pseudokorektnosti.
Jan Kolář
Jan Kolář
ředitel České kosmické kanceláře
Cena pojistky by měla odpovídat míře rizika, kvůli kterému se uzavírá a ne na pohlaví, barvě očí...
Je to nesmyslné, zvlášť když se statistika pro obě pohlaví vede vždy odděleně a značně se liší. Jsem zvědav, kdy z EU dorazí další nesmysl.
Ne. Proč už si konečně jednou nepřiznat, že mezi muži a ženami jsou rozdíly. To se týká i pojistek.
Nevím, vím však, že stále více se rozmáhající se shora (EU) nařízená genderová rovnoprávnost ve všem možném začíná mít obludné rozměry.
Související