reklama
reklama

Odpovědi respondenta

17. 1. 2023
Jak podle Vás může nový prezident pomoci české ekonomice a českému byznysu? Který z dvojice kandidátů tuto představu naplňuje lépe?
Prezident jistě může pomoci svými kontakty, zahraničními cestami a dalšími tradičními nástroji, kterými disponuje. Klíčová je dle mě však jeho dlouhodobá vize směřování ČR, její komunikování jak vládě, tak široké veřejnosti a s její podporou pak vytváření celospolečenské poptávky po naplnění této vize. Já osobně se ztotožňuji s tím, co prezentuje v rámci svého programu jako vizi pro ČR Generál Pavel, který uvádí mezi svými prioritami tlak na posun české republiky z montovny na zemi, kde se podporují firmy tvořící pracovní místa s vysokou přidanou hodnotou. Za mě tedy jednoznačně Generál Pavel.
16. 9. 2022
Jakému imagi se podle vás těší mezi českými podnikateli a manažery svěřenské fondy? Dokážete si představit, že byste i vy založil(a) svěřenský fond k ochraně rodinného majetku či mezigeneračnímu předání vaší společnosti?
Dle mého názoru mají svěřenecké fonde rok od roku image lepší. Před pěti až osmi lety to byla relativně novinka, dnes se dle mého názoru stává již poměrně využívaným, respektive minimálně zvažovaným nástrojem v rámci mezigenerační obměny. Za sebe mohu říct, že pokud bych se dostal do situace, kdy by bylo relevantní svěřenecký fond využít, tak bych to rozhodně silně zvažoval.

Tomáš Vacek
Contexto Consulting
reklama