reklama
reklama

Tomáš Jelínek

výkonný ředitel Century21

Odpovědi respondenta

16. 9. 2022
Jakému imagi se podle vás těší mezi českými podnikateli a manažery svěřenské fondy? Dokážete si představit, že byste i vy založil(a) svěřenský fond k ochraně rodinného majetku či mezigeneračnímu předání vaší společnosti?
Ne
22. 6. 2022
Máte naplánovanou dovolenou? Dokážete se na ní zcela odříznout od práce a máte tip, jak toho docílit?
Ano. Bohužel ne zcela, ale snažíme se pohybovat v horách, kde není možné být online
6. 10. 2021
Jak jste spokojeni s výsledkem voleb? Na jaké priority by se měla příští vláda soustředit, aby se v Česku žilo a podnikalo lépe?
Spokojenost bych hodnotil až po sestavení vlády. Priority: Digitalizace státu, zjednodušení všech procesů ve státní správě (omezit duplicitní činnosti, zavést jednu daň z příjmu atd.), snížení nákladů na zaměstnance pro zaměstnavatele, zvýšení průměrných příjmu v soukromém sektoru, snížení mandatorních výdajů státu, snížení počtu státních úředníků a razantní zvýšení jejich produktivity, prosazení důchodové reformy, stanovit energetickou koncepci státu.
20. 7. 2021
Jak investujete, podle čeho si vybíráte aktiva, do nichž ukládáte volné peníze, a do čeho jste investovali v poslední době?
Investuji především do dětí a jejich vzdělání. V případě volných investic do zlata, akcií a dluhopisů.
22. 4. 2021
Byli byste pro to, aby všichni podnikatelé včetně živnostníků museli povinně mít datovou schránku? Je vhodné, aby jim stát tento způsob komunikace nařizoval zákonem?
Rozhodně ANO, nicméně je potřeba zmínit, že hodně státních a municipálních orgánů práci s datovou schránkou nezvládá a stále dostávám dopisy s pruhem. Takže povinnost pro všechny, tedy i státní orgány, policii atd. Je až s podivem, jak málo věcí lze přes datovou schránku řešit, stále. Otázkou je pak ale i uživatelská přívětivost, kde provozovatel dost zaspal podle mne dobu, ale to může být jen otázka názoru
26. 2. 2021
Covid už je v Evropě téměř rok. Jak se během té doby vyvíjely investice do rozvoje vaší firmy? Utlumili jste je, nebo v některé oblasti i navýšili? Jaké investice plánujete pro letošní rok?
Jsme realitní sítí, kde i přes velmi náročné podmínky, pokračujeme ve všech investicích do rozvoje firmy, především do digitalizace a moderních technologií a procesů, které nám umožňují komunikovat s klienty po internetu.
23. 10. 2020
Česko se zařadilo mezi země s největším přírůstkem počtu případů onemocnění covid-19 na světě. Dominuje i ve statistikách úmrtí. Vnímáte to jako stigma při jednání s vašimi zahraničními partnery? Muže to podle vás do budoucna poškodit obraz České republiky?
Ano, toto poškozuje obraz bezpečné země, kterou jsme byli na jaře. Je ale otázka, zda právě nízká čísla na jaře nás nyní nedohání a to rychleji se nyní promořujeme. V současné době jsou však všichni zahraniční investoři opatrní a nelze tvrdit, že je důvodem zhoršující se pandemie u nás, ale celková situace ve světě.
17. 7. 2020
Jakým způsobem se snažíte zhodnocovat peníze, které vyděláte? Investujete například na kapitálových trzích nebo do nemovitostí?
Peníze rozkládám do několika forem investic. Investuji na trzích prostřednictvím investičních fondů, ukládám ale také do penzijního připojištění. Koníčkem je mi fyzické zlato, především mince. Z pohledu profesní deformace se věnuji investicím do nemovitostí, což považuji za součást mé pracovní činnosti, než jako formu investice.
19. 6. 2020
Máte vzhledem k pracovnímu vytížení čas na kulturu? Čtete knihy, chodíte do divadel, kin, galerií, jezdíte v Česku na kulturní a hudební festivaly a po památkách?
Ano. Čtu v metru a občas i po večerech a na cestách, tj. asi 5 knížek za rok. Do divadla a na koncerty jsme chodili hodně, nyní je to slabší. S dětmi na hrady, to je standard.
29. 5. 2020
Změní pandemie trend rostoucích mezd a benefitů na pracovním trhu v Česku?Lze očekávat, že zaměstnanci nebudou mít takové nároky, budou si práce více vážit a firmy budou mít při hledání lidí větší výběr?
Doufáme, že ano a již se nám toto projevuje ve zvýšeném zájmu o práci realitního makléře, čemuž přispívá i skutečnost, že řada lidí měla čas přehodnotit své priority a uvědomit si hodnotu svého času. Na druhou stranu jsme ve firmě omezili právě benefity, které jsme museli poskytovat, abychom byli schopni nabírat nové zaměstnance, překvapivě to stávající zaměstnanci respektují a pochopili tyto opatření. Zda se tak stane celoplošně záleží na velkých korporacích, které si zvykly přeplácet i velmi neschopné pracovníky, jen aby měly naplněné stavy a my, malé firmy, jim nedokázaly konkurovat.
reklama