reklama
reklama

Ivo Vondrák

Rektor

rektor Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

Odpovědi respondenta

reklama