reklama
reklama

jednatel Linde Material Handling ČR

Odpovědi respondenta

26. 3. 2018
Odborníci letos očekávají osmiprocentní růst mezd a jejich celoroční průměr ve výši kolem 32 tisíc hrubého měsíčně. Jak to vidíte vy?
Požadavek na růst mzdy je legitimní požadavek každého zaměstnance za předpokladu, že při jeho předložení nabídne zaměstnavateli vyšší produktivitu. O této nutné podmínce pro možnost navyšování mezd, bohužel, odborové organizace a vláda nehovoří.
19. 6. 2017
Je podle vás správné, že se Praha kvůli výstavbě nových bytů rozrůstá "do polí", přestože v širším centru města existuje mnoho nevyužitých ploch a brownfielfů? Jak by se měla změnit strategie výstavby bydlení v metropoli?
Rozvoji měst se nedá bránit, ale nejprve by bylo dobré vyčerpat potenciál starých, již nevyhovujících objektů a pozemků po již neexistujících firmách. Je to legislativně složitější cesta, ale určitě by přispěla k našemu hezčímu hlavnímu městu.
23. 1. 2017
Jak vysoký plat si podle Vašich zkušeností zaslouží ve svém prvním zaměstnání studenti a čerství absolventi VŠ?
Domnívám se, že by se při zaměstnávání mladých lidí neměla brát v potaz délka praxe, ale naopak pouze jejich znalosti, dovednosti, aktivita a pracovní morálka. Dle těchto kritérií by měli být ohodnoceni v prvním roce zaměstnání. Poté dle výsledků.
27. 9. 2016
Před devadesáti lety (26.9. 1926) zavedl Henry Ford pětidenní pracovní týden. Jak vnímáte současné úvahy o možných změnách pracovní doby? Nejčastěji se hovoří o volném pátku a šestihodinové pracovní směně.
Udržet stávají fond pracovní doby a zvýšit produktivitu je pro rozvoj české ekonomiky naprosto klíčové. Zároveň ale podporuji i zkrácené pracovní úvazky zejména pro ženy, které se vracejí z mateřské dovolené nebo pečují o více malých dětí.
reklama