reklama
reklama
Byznys Echo / Respondent

Tomáš Jelínek

výkonný ředitel Century21
Odpovědi respondenta

Manažerské investice

Jak investujete, podle čeho si vybíráte aktiva, do nichž ukládáte volné peníze, a do čeho jste investovali v poslední době?
Investuji především do dětí a jejich vzdělání. V případě volných investic do zlata, akcií a dluhopisů.

Datová schránka pro podnikatele

Byli byste pro to, aby všichni podnikatelé včetně živnostníků museli povinně mít datovou schránku? Je vhodné, aby jim stát tento způsob komunikace nařizoval zákonem?
Rozhodně ANO, nicméně je potřeba zmínit, že hodně státních a municipálních orgánů práci s datovou schránkou nezvládá a stále dostávám dopisy s pruhem. Takže povinnost pro všechny, tedy i státní orgány, policii atd. Je až s podivem, jak málo věcí lze přes datovou schránku řešit, stále. Otázkou je pak ale i uživatelská přívětivost, kde provozovatel dost zaspal podle mne dobu, ale to může být jen otázka názoru

Firemní investice během pandemie

Covid už je v Evropě téměř rok. Jak se během té doby vyvíjely investice do rozvoje vaší firmy? Utlumili jste je, nebo v některé oblasti i navýšili? Jaké investice plánujete pro letošní rok?
Jsme realitní sítí, kde i přes velmi náročné podmínky, pokračujeme ve všech investicích do rozvoje firmy, především do digitalizace a moderních technologií a procesů, které nám umožňují komunikovat s klienty po internetu.

Česko země koronaviru

Česko se zařadilo mezi země s největším přírůstkem počtu případů onemocnění covid-19 na světě. Dominuje i ve statistikách úmrtí. Vnímáte to jako stigma při jednání s vašimi zahraničními partnery? Muže to podle vás do budoucna poškodit obraz České republiky?
Ano, toto poškozuje obraz bezpečné země, kterou jsme byli na jaře. Je ale otázka, zda právě nízká čísla na jaře nás nyní nedohání a to rychleji se nyní promořujeme. V současné době jsou však všichni zahraniční investoři opatrní a nelze tvrdit, že je důvodem zhoršující se pandemie u nás, ale celková situace ve světě.

Manažerské investice

Jakým způsobem se snažíte zhodnocovat peníze, které vyděláte? Investujete například na kapitálových trzích nebo do nemovitostí?
Peníze rozkládám do několika forem investic. Investuji na trzích prostřednictvím investičních fondů, ukládám ale také do penzijního připojištění. Koníčkem je mi fyzické zlato, především mince. Z pohledu profesní deformace se věnuji investicím do nemovitostí, což považuji za součást mé pracovní činnosti, než jako formu investice.

Kultura a byznys

Máte vzhledem k pracovnímu vytížení čas na kulturu? Čtete knihy, chodíte do divadel, kin, galerií, jezdíte v Česku na kulturní a hudební festivaly a po památkách?
Ano. Čtu v metru a občas i po večerech a na cestách, tj. asi 5 knížek za rok. Do divadla a na koncerty jsme chodili hodně, nyní je to slabší. S dětmi na hrady, to je standard.

Vývoj mezd v době pokoronavirové

Změní pandemie trend rostoucích mezd a benefitů na pracovním trhu v Česku?Lze očekávat, že zaměstnanci nebudou mít takové nároky, budou si práce více vážit a firmy budou mít při hledání lidí větší výběr?
Doufáme, že ano a již se nám toto projevuje ve zvýšeném zájmu o práci realitního makléře, čemuž přispívá i skutečnost, že řada lidí měla čas přehodnotit své priority a uvědomit si hodnotu svého času. Na druhou stranu jsme ve firmě omezili právě benefity, které jsme museli poskytovat, abychom byli schopni nabírat nové zaměstnance, překvapivě to stávající zaměstnanci respektují a pochopili tyto opatření. Zda se tak stane celoplošně záleží na velkých korporacích, které si zvykly přeplácet i velmi neschopné pracovníky, jen aby měly naplněné stavy a my, malé firmy, jim nedokázaly konkurovat.

Osobní ztráty kvůli koronaviru

Co vám osobně v čase koronaviru nejvíce chybí a čeho se nedostává, a to nejen po stránce hmotné?
Především to je osobní kontakt s příbuznými, kolegy a klienty. To co mi chybí v rámci firmy, je konzistence v postupu vlády s výhledem do budoucnosti. Uvítal bych méně populismu a více skutků, které opravdu pomohou malým a středním podnikatelům a nebylo to spojeno s dalším trestem např. v podobě kontroly apod.

Přínosy pandemie

Může mít podle vás současná pandemie koronaviru nějaký pozitivní dopad na vaši firmu či celou společnost? Přinesla aktuální situace pro vás osobně něco dobrého?
Rozhodně jsme skokově přešli na používání on-line nástrojů, školení a porad. V budoucnu uvidíme, nyní máme cca 80% propady tržeb.

Vyšší mzdy komplikují firmám život

Představuje růst mezd problém pro české firmy, zejména pro ty malé a střední? Zbývají jim peníze na investice a modernizaci? Měl by jim pomoci stát?
Růst mezd je nezadržitelný ale bohužel není nastavené prostředí, aby se k tomu zvyšovali úměrně ceny, které by toto navýšení kompenzovaly. V řadě případů jsou uzavřené dlouhodobé kontrakty, které vám neumožňují provádět dostatečné cenové změny. Měl by pomoci stát? Rozhodně ne nějakými dotacemi, ale umravněním zdanění práce, které je jedno z nejvyšších v EU. Domnívám se, že řada malých firem to řeší jinou formou spolupráce a částečnými úvazky, nebo najímání lidí pouze na cílené projekty, protože si nemohou dovolit držet odborníka v mezidobí, kdy má pro něho méně práce.
1
reklama