reklama
reklama
Byznys Echo / Respondent

Martin Hutař

jednatel ve společnosti PRO-BIO
Odpovědi respondenta

Růst cen energií

Jak se vás osobně, či vašeho podniku dotkne zvýšení cen energií?Co to podle vás bude znamenat pro český byznys?
Potravinářský průmysl pracuje s minimálními maržemi. Bohužel nejde v našem případě jenom o zvýšení cen energií , ale i o tlak na zvyšování všech vstupů , mezd ap. Protože i dodavatelům a zaměstnancům se také zvyšují náklady nejenom na energie. Potravinářské výrobky jsou pod denní kontrolou spotřebitelů, takže každá změna ceny je velmi riskantní. Bohužel součastná populistická politika a přerozdělování , neumožňuje zreálnění cen potravin. Navíc celoevroský oprávněný tlak spotřebitelů na domácí produkci, vstřícnost k životnímu prostředí, významně stěžují exportní možnosti pro české potraviny.

Volební výsledky a priority nové vlády

Jak jste spokojeni s výsledkem voleb? Na jaké priority by se měla příští vláda soustředit, aby se v Česku žilo a podnikalo lépe?
Hodně ! V našem oboru (biopotraviny a ekologické zemědělství) je hodně co dohánět. Věřím , že nová vláda nebude bránit(resp. bude podporovat) rozvoji tohoto sektoru , který napomáhá řešit mnoho průšvihů z let minulých. Ale to je na dlouhou esej :).

Datová schránka pro podnikatele

Byli byste pro to, aby všichni podnikatelé včetně živnostníků museli povinně mít datovou schránku? Je vhodné, aby jim stát tento způsob komunikace nařizoval zákonem?
Asi s tím nemám problém . Má to výhody . Pokud je to smysluplné tak s takovým zákonným nařízením souhlasím. Problém je v tom ,že když dokument , který dojde datovkou chci předat na další úřad tak musím běžet na poštu a nechat si jej ověřovat. Když bude tento nesmyslný postup v zákoně vyřešen, tak souhlasím .

Firemní investice během pandemie

Covid už je v Evropě téměř rok. Jak se během té doby vyvíjely investice do rozvoje vaší firmy? Utlumili jste je, nebo v některé oblasti i navýšili? Jaké investice plánujete pro letošní rok?
V roce 2020 jsme realizovali několik menších investičních záměrů . Na rok 2021 až 2022 plánujeme další větší investice. Včera jsem narazil na program investičních pobídek formou slevy na dani z příjmu ! Jednoduchý , dokonalý program který nás bude motivovat a vlastně nebudou téměř žádné náklady na jeho administraci. Odklepne to úředník FÚ. Aspoň doufám , že to nedopadne jak většina COVI komplikovanách podpor ! A navíc nebudeme čekat na peníze , protože státu o to zaplatím méně na daních.
Také schválení zrychlených odpisů na roky 2020 až 2021 je velmi dobrý nástroj na povzbuzení investic.

Rekordní rozpočtový schodek

Je podle vás navýšení schodku státního rozpočtu na 500 miliard korun za současné situace akceptovatelné? Neměla by vláda více šetřit?
Ve firmě jsem si vždy plánoval zisk , někdy to nedopadlo.Takže nerozumím tomu , že si někdo naplánuje brutální ztrátu. Nejhorší je , že neudělá opatření ve státní správě na snížení nákladů, mezd ap. Ani symbolicky ! Mluvil jsem s se státními zaměstnanci a těm by nepřipadlo divné když by v době krize dostali méně peněz ! Navíc se vyhazují nesmyslně peníze za opravy silnic, po kterých by se dalo ještě dlouh jezdit . Fakt ty volební preference vítězí nad zdravím rozumem ? Zaklínadlo , že se z krize proinvestujeme mě děsí ! Když je firma v krizi, je skvělá doba hledat rezervy! Co ty na to státe ?

Osobní ztráty kvůli koronaviru

Co vám osobně v čase koronaviru nejvíce chybí a čeho se nedostává, a to nejen po stránce hmotné?
Mám z toho dobrý pocit , že vlastně toho tolik nepotřebuji a obejdu se bez spousty věcí. Asi nejvíc mi chybí kontakt s vnoučaty . Také dobrý oběd nebo večeře v kvalitní restauraci. Setkání s přáteli....

Přínosy pandemie

Může mít podle vás současná pandemie koronaviru nějaký pozitivní dopad na vaši firmu či celou společnost? Přinesla aktuální situace pro vás osobně něco dobrého?
Zažil jsem něco podobného při povodních v roce1997. O lidech se dozvíte více během několika minut než za celé roky. Pozitivní i negativní informace. A asi to nejdůležitější : Téměř 30 let podnikám v ekologickém zemědělství a potravinářství . Postupně se mi zásady tohoto systému staly životní filosofií . Snažím se ve firmě, zemědělství, rodině a ve svém okolí chovat podle principů ekologického hospadaření . Stejné zásady platí pro stát i celou planetu. Funguje to !!! Nic na tom není . Stačí pokora, respekt, tolerance , úcta ap. k lidem , ke všemu živému i neživému kolem nás.

Práce a home office

Jak se vám v době karantény osvědčila ve firmě práce z domova? Pozorujete například pokles výkonnosti zaměstnanců na home office, zejména těch, kteří v tomto režimu nikdy nepracovali?
Jsme výrobní a obchodní firma. Home office se nám již dříve neosvědčilo. Je to tím , že jde o individuální pozice , takže není srovnání výkonu a jeho měřitelnost. Je to o individuální morálce každého zaměstnance. Navíc vázne komunikace především s výrobními odděleními. Home office je pro naše zaměstnance vstřícné a dočasné opatření.

Dopady koronaviru na firmy (aktualizováno)

Jak epidemie koronaviru zasáhla do vašeho byznysu? Jak očekáváte, že se váš byznys změní po odeznění epidemie?
Protože jsme potravináři tak na první pohled pozitivně. Objednávky jsou podstatně vyšší o desítky procent.Ta negativní stránka současného vývoje je únava z prodloužených směn a sobot. Bohužel si nyní netrufáme přijímat nové neprověřené zaměstnance.
Úvahy zda firmu načas utlumit a předejít nákaze nebo vyrábět do té doby pokud to situace a hlavně zdravotní stav kolegů dovolí jsou stále intenzivnější. S tím souvisí jak dlouhou neproduktivní přestávku jsme schopni ustát.
Věřím,že po odeznění koronaviru se náš obor znovu rozjede a zákazníci budou dále ochotni nakupovat biopotraviny.

Vyšší mzdy komplikují firmám život

Představuje růst mezd problém pro české firmy, zejména pro ty malé a střední? Zbývají jim peníze na investice a modernizaci? Měl by jim pomoci stát?
Byl jsem svědkem jednání o čerpání dotací v programu pro malé podnikatele přes MAS. Několik jich odstoupilo od již schváleného projektu, protože se před několika lety zavázali s novou investicí vytvořit nové pracovní místo. V dnešní době by to byla velká odvaha ! Bohužel stát neumí reagovat na nové podmínky a podporu flexibilně změnit. Ve firmě jsme opatrní a neplánujeme žádné zásadní investice právě z důvodu růstu mezd. Pokud stát nepodpoří malé firmy v investicích do robotizace resp. úspor pracovních sil, tak nebudeme investovat. Návratnost investic v malých firmách bez dotace je nereálná.
1 2 3 4 5 ... 10
reklama