reklama
reklama
Byznys Echo / Respondent

Hana Gawlasová

partnerka advokátní kanceláře Squire Patton Boggs
Odpovědi respondenta

Česko země koronaviru

Česko se zařadilo mezi země s největším přírůstkem počtu případů onemocnění covid-19 na světě. Dominuje i ve statistikách úmrtí. Vnímáte to jako stigma při jednání s vašimi zahraničními partnery? Muže to podle vás do budoucna poškodit obraz České republiky?
Ne a ne. Obecně: jít do obchodního jednání s pocitem viny nebo stigmatu, nebo nechat tyto pocity jednání ovlivnit, je cesta do pekel. Konkrétně: v téhle pandemii jsme všichni na jedné lodi a Česká republika je teď bohužel na dost špatné palubě. Nejsme na té špatné palubě sami a je evidentní, že šíření nelze zcela zabránit (bez úplného uzavření země). Obraz České republiky by mohlo poškodit, nevyrovnali-li bychom se zodpovědně a smysluplně se situací, ve které jsme.

Rekordní rozpočtový schodek

Je podle vás navýšení schodku státního rozpočtu na 500 miliard korun za současné situace akceptovatelné? Neměla by vláda více šetřit?
Navýšení je principiálně v pořádku - daná situace vyžaduje komplexní investičně-náročné řešení a zároveň si to ekonomika může dovolit. Je ovšem kritické (!) stanovit a při implementaci pohlídat způsob, jakým finance budou využity. Na prvním místě by měly být investice, investice promyšlené, zásadní a nepostradatelné. Investice by také měly zohlednit prvky ekonomiky, které utrpěly při pandemii zásah. Zároveň vláda musí ohlídat, abychom rozpočet "neprojedli".

Vývoj mezd v době pokoronavirové

Změní pandemie trend rostoucích mezd a benefitů na pracovním trhu v Česku?Lze očekávat, že zaměstnanci nebudou mít takové nároky, budou si práce více vážit a firmy budou mít při hledání lidí větší výběr?
Pandemie urychlí a vytříbí způsob stanovování mezd a benefitů, ke kterému by, tak jako tak, došlo, jen v delším časovém období. Současný stav radikálních a "zásahových" změn nahradí období restrukturalizace mezd i benefitů. Už teď je jasné, že změny budou strukturální a že budou specifické pro odvětví, které pandemie zasáhla zpomalením nebo zastavením a pro odvětví, které pandemie zasáhla "růstově". Je pravděpodobné, že zároveň dojde ke změně požadavků na některé typy pracovníků a zaměstnavatelé budou upřednostňovat doplňkovou "digitální" kvalifikaci - schopnost fungovat v digitálním světě.

Podpora pro české firmy

Co si myslíte o poslaneckém návrhu, že by obchody musely nabízet až 85 procent potravin českého původu?Jak jinak a případně lépe by podle vás měl stát podpořit všechny české podnikatele?
Každá kvóta je jen tak dobrá jako reálná hodnota, kterou za ní získáme. V tomto případě by byla (nelehká) cesta k reálné hodnotě dlážděná chaosem, který by implementace tohoto návrhu znamenala pro obchody a jejich dodavatele, chaosem, který by byl rovnoměrný pro podniky české i zahraniční. Na tento typ kvót nejsme připraveni a pddobný typ omezení si (naštěstí) řada z nás již nepamatuje. Pokud chce stát vědět, jak podpořit české podnikatele, měl by se především zeptat jich - oni vědí nejlépe co chtějí a co potřebují.

Dopady koronaviru na firmy (aktualizováno)

Jak epidemie koronaviru zasáhla do vašeho byznysu? Jak očekáváte, že se váš byznys změní po odeznění epidemie?
Krátkodobě se pro nás změnil způsob práce a zároveň obsah zadání právních služeb. Poskytli jsme téměř všem zaměstnancům možnost pracovat z domova a uzpůsobujeme vnitřní organizaci. Vůči klientům reagujeme na překotné změny spočívající v ukládaných mimořádných a krizových opatřeních. Reagujeme okamžitě s důrazem na praktické aspekty. Jsme si vědomi toho, že co klientům poradíme, bude pravděpodobně okamžitě implementováno. Střednědobě očekáváme, že koronavirus nás ovlivní podobným způsobem, jako svého času rozmach informačních technologií. Bude třeba se přizpůsobovat změnám v reálném čase...

Podpora podnikání

1) Jaké zákony by Česko mělo změnit, aby zlepšilo podnikatelské prostředí?
2) Jaké zákony přijaté v poslední době podle vás nejvíce přispěly ke zlepšení podnikatelského prostředí?
Převažující právní kultura v Čechách se kloní k přípravě detailních pravidel pro každou možnou situaci. Jejím protipólem jsou pak kontinuální stížnosti na to, že určitý typ porušení pravidel (ne však nutně právního předpisu) není konkrétním předpisem předvídaný a tudíž ani sankcionovaný.
Jak z toho ven?
1. Dát prostor legislativcům, kteří předpis umí napsat, aby chvíli vydržel.
2. Při lobbingu myslet dál, než na konec příštího ekonomického cyklu.
3. Posílit soudní systém, aby mohl rozhodovat pružněji.
a (!)
4. Zjednodušit a zpřehlednit právní systém pro ty, kteří ho potřebují každý den!

Srozumitelnost právního vyjadřování

1) Rozumíte jazyku, který používají právníci?
2) Nezpůsobuje vám komplikované právní vyjadřování problémy ve vašem byznysu?
3) Co by mohli právníci udělat pro to, aby právo bylo srozumitelnější?
Právní disclaimer: odpovídá právník
1. ano
2. ne, s výjimkou případů, kdy některý z kolegů "prošpikuje" smlouvu/vyjádření archaickými právními výrazy
3. právní informace zobrazovat jinak než čistě písemnou formou (kreslit?) a přidat souvislost(i)

Pomalejší růst německé ekonomiky

Německá centrální banka výrazně snížila výhled letošního růstu německého hospodářství z prosincového odhadu 1,6 procent HDP na 0,6 procent. Počítáte s tím, že pomalejší růst německé ekonomiky ovlivní také vaši společnost?
Německo je vývozní ekonomika a korekce výhledu je patrně reakce na očekávané potíže s vývozem do Číny. Pokud platí, co říká cynik (nebo pragmatik..), tj. že jsme sedmnáctá spolková země, pak stav české ekonomiky bude tu německou kopírovat.

Spolupráce byznysu se školami

Spolupracuje Vaše firma se středními školami na praktické výuce studentů? Má vaše firma vlastní výcvikové středisko pro studenty nebo nové zaměstnance? Uvažuje vaše firma o zřízení vlastní odborné školy?
Spolupráci se školami vnímáme jako (vysoce prospěšnou) nutnost. U vysokých škol máme konkrétní projekty s budoucími absolventy. U středních škol jsou nejčastější formy spolupráce (vzájemná) osvěta, společenská odpovědnost nebo naše pro bono služby.

Superhrubá mzda

Jste pro zrušení superhrubé mzdy? Co by mělo být výsledkem příslušné změny zákona pro zaměstnance a zaměstnavatele?
Nejsem. Mělo by dojít k úplnému nahrazení hrubé mzdy superhrubou mzdou a měli bychom si přestat hrát na rozdělení plateb za pojištění mezi zaměstnance a zaměstnavatele. Koneckonců jsou ty pořád jedny a tytéž peníze, které vyplácí zaměstnavatel.
1 2 3 4 5 ... 11
reklama