reklama
reklama
Byznys Echo / Respondent

Ivo Vondrák

Rektor

rektor Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

Odpovědi respondenta
1 2 3
reklama