reklama
reklama
Byznys Echo / Respondent

Karolína Topolová

generální ředitelka AAA Auto
Odpovědi respondenta

Firemní investice během pandemie

Covid už je v Evropě téměř rok. Jak se během té doby vyvíjely investice do rozvoje vaší firmy? Utlumili jste je, nebo v některé oblasti i navýšili? Jaké investice plánujete pro letošní rok?
Zvýšili jsme investice do on-line prodeje ojetých vozů tak, abychom nahradili výpadky, způsobené lockdowny, kdy byly naše provozovny z rozhodnutí vlády zavřené. Díky tomu se nám postupně podařilo dostat až na více než polovinu prodaných aut, i když jsme mohli využít jen prodej mimo provozovny. Investice se týkaly zejména posílení IT technologií a rozvoje vlastních aplikací pro výkup, prodej a komunikaci se zákazníky. V letošním roce se chystáme na zahájení významného projektu v oblasti obchodu s ojetými vozy v západní Evropě. Pokud se pandemická situace zlepší, vrátíme se i k expanzi v Polsku.

Česko země koronaviru

Česko se zařadilo mezi země s největším přírůstkem počtu případů onemocnění covid-19 na světě. Dominuje i ve statistikách úmrtí. Vnímáte to jako stigma při jednání s vašimi zahraničními partnery? Muže to podle vás do budoucna poškodit obraz České republiky?
Mám pocit, že je Česká republika ve druhé vlně pandemie jen o něco napřed, protože čísla rostou prakticky ve všech Evropských zemích. Nemyslím si, že by to proto mělo do budoucna mít nějaký zásadnější vliv na reputaci naší země. Pandemií procházíme jako Evropa společně a věřím, že tak to také budou obchodní partneři vnímat.

Druhá vlna úprku na home office

Začíná druhý letošní hromadný přechod na home office. Jaká jsou vaše ponaučení z první jarní vlny? Organizujete práci z domova v druhé vlně na základě toho jinak?
K práci z domova tentokrát přistupujeme méně překotně, více organizovaně. Vydali jsme příslušnou směrnici a metodické pokyny. Na monitoring práce z domova máme zpracovaný reporting i kontrolní mechanismy. Je dobře, že opatření státu tentokrát přicházejí alespoň s lehkým předstihem, který nám umožňuje využití práce z domova lépe plánovat.

Manažerské investice

Jakým způsobem se snažíte zhodnocovat peníze, které vyděláte? Investujete například na kapitálových trzích nebo do nemovitostí?
Do nemovitostí, ideálně k vlastnímu bydlení nebo pro bydlení rodiny. Za důležité považuji rovněž investice do vzdělání dětí.

Kultura a byznys

Máte vzhledem k pracovnímu vytížení čas na kulturu? Čtete knihy, chodíte do divadel, kin, galerií, jezdíte v Česku na kulturní a hudební festivaly a po památkách?
Když mohu, přečtu si nějakou dobrou severskou detektivku. Ale většinou věnuji tu trochu volného času, který mi zbude rodině, nebo sportovním aktivitám.

Změny v zákoníku práce

Vyhovuje fungování vaší společnosti současná podoba zákoníku práce, nebo vaši společnost nějakým způsobem brzdí?Jaké změny v zákoníku práce byste uvítali (i s ohledem na zkušenosti z koronavirové pandemie)?
Jako zaměstnavatel ctíme práva zaměstnanců a respektujeme úpravu zákoníku práce, byť se nám z pohledu zaměstnavatele může zdát jeho současná podoba občas nadmíru byrokraticky zatěžující. V rámci extrémní zkoušky, které byli a stále jsou vystaveni všichni zaměstnavatelé v průběhu koronavirové krize, bychom považovali za vhodné a žádoucí, aby zákoník práce obsahoval podrobnější úpravu práce z domova, tedy tzv. „home office“. Obě strany, tedy jak zaměstnavatelé, tak i zaměstnanci, by měli jasnější povědomí o tom, v jakých mezích se mohou pohybovat a co je od nich v tomto směru vyžadováno.

Internetové obchody na vzestupu

Posílily vaše firmy v posledních měsících v důsledku pandemie svou pozici v online prodeji? Budete dále více sázet na e-commerce?Vy osobně jste začal/a více nakupovat na e-shopech a budete v tom pokračovat, nebo se vrátíte do kamenných prodejen?
Ano, on-line prodej ojetých vozů pro nás byl po dobu pěti týdnů, kdy byly z rozhodnutí vlády uzavřeny všechny maloobchodní provozovny, jediným prodejním kanálem. Dařilo se nám takto obsloužit až 350 kupujících týdně. Přitom do té doby jsme běžným zákazníkům v České republice prodávali vozy bez nutnosti návštěvy provozovny jen okrajově. E-komerci chceme podporovat i nadále, vnímáme jí jako možný prostor k dalšímu zvýšení růstu objemu prodejů i po konci opatření proti koronaviru a jako pojistku pro další podobné krize. V osobním životě využívám e-shopy standardně již delší dobu.

Vývoj kurzu koruny

Jak váš byznys ovlivňuje prudké oslabení české měny?Jste zastáncem přijetí eura?
Současný kurz české koruny nám pomáhá v exportech ojetých vozů do zahraničí, které částečně kompenzují výpadek prodejů na domácím trhu. Nejvíce vozů jsme díky propadu kurzu exportovali hned v prvních týdnech po vládou nařízeném uzavření našich poboček od 14. března, ale daří se nám exportovat desítyk vozů týdně i nyní. K přijetí eura máme spíše neutrální vztah. Většinu našich vozů obchodujeme na lokálních trzích a kurzové rozdíly nás tak příliš neovlivňují.

Rozvolňování mimořádných opatření

Dochází k rozvolňování mimořádných opatření přijatých v souvislosti s koronavirem. Jaký to bude mít vliv na váš byznys? Na co se vy osobně v souvislosti s rozvolněním opatření nejvíce těšíte?
Měli jsme to štěstí být prakticky v první vlně, takže již máme za sebou téměř tři týdny návratu k běžnému byznysu.Věřím, že lidé v době koronavirové krize poznali, o kolik bezpečnější je cestování osobním vozem, než hromadnou dopravou. To je faktor, který by mohl přispět k obnově dřívějšího objemu prodejů. Osobně budu ráda, až se budou moci vrátit do školy děti, včetně mojí dcery a až začnou fungovat běžné služby či kina. Ale nejvíce se samozřejmě těším na odložení roušky. Doufejme, že to bude možné co nejdříve, ale nesmí to být spojeno s žádnými riziky pro zdraví lidí.

Návrat ekonomiky do normálu

Vláda zrychlila uvolňování opatření, jež mají zamezit šíření koronaviru. Očekáváte, že se váš byznys rychle vrátí do původních kolejí? Případně kolik času bude potřebovat na zotavení?
Naše provozovny byly z rozhodnutí vlády uzavřené pět týdnů, což znamenalo ztráty v řádu desítek milionů korun týdně. Dokázali jsme sice omezené množství vozů prodávat on-line, bez poboček, ale to naše ztráty nemohlo v žádném případě pokrýt. Celá ekonomika dostala tvrdou ránu, což se projeví v nižších příjmech většiny domácností a pravděpodobně i jejich nižší ochotou utrácet za ojeté automobily, i když ty jsou nyní na cenovém dně. Věřím, že se byznys nakonec vzpamatuje, ale bude to trvat řadu měsíců. Zároveň budeme doufat, že nás na podzim nebo v zimě nečeká druhá vlna pandemie.
1 2 3 4 5 ... 13
reklama