reklama
reklama

Česko za 30 let

Co dělat, aby Česko i za 30 let zůstalo vyspělým státem?
Zásadním způsobem snížit byrokratickou a daňovou zátěž, které jsou významnou brzdou rozvoje podnikání. Jen malý stát s minimálními zásahy do života firem a lidí je zárukou toho, že lidé a firmy budou přicházet s nápady, které zemi posunou dále.

Srozumitelnost právního vyjadřování

1) Rozumíte jazyku, který používají právníci?
2) Nezpůsobuje vám komplikované právní vyjadřování problémy ve vašem byznysu?
3) Co by mohli právníci udělat pro to, aby právo bylo srozumitelnější?
Právníci se často vyjadřují, jako by mluvili tatarsky. Občas mi přijde, že vůbec nelze pochopit, co chtěl právník svým vyjádřením vlastně říci. Bylo by přínosem, kdyby se vyjadřovali tak, aby bylo na první pohled jasné, co je podstatou.

Dopadne na Česko recese?

1) Obáváte se recese nebo alespoň výrazného zpomalení domácí ekonomiky?
2) Měla by se už vláda, respektive firemní svět, připravovat na "horší časy"?
Příchod recese do ČR se blíží, jde o normální součást ekonomického cyklu. Existují navíc signály, že to bude brzy. Varováním je výrazný propad německé ekonomiky, se kterou je ta česká úzce provázána. Zodpovědné firmy se na to už připravují.

Pomalejší růst německé ekonomiky

Německá centrální banka výrazně snížila výhled letošního růstu německého hospodářství z prosincového odhadu 1,6 procent HDP na 0,6 procent. Počítáte s tím, že pomalejší růst německé ekonomiky ovlivní také vaši společnost?
Zpomalení německé ekonomiky se nás přímo nedotkne, protože většinu našich klientů tvoří Češi. Nepřímý dopad mít bude, protože Německo je hlavním obchodním partnerem ČR.Naše ekonomika na tu německou reaguje se zpožděním.Jde o signál blížící se recese.

Rok s GDPR

1. Je podle Vás rok od účinnosti evropského nařízení GDPR v ochraně osobních údajů zcela jasno? Pokud ne, uveďte prosím co by si podle Vás ještě žádalo oficiální (úřední) vysvětlení. 2. Kolik lidí se na Vás od účinnosti GDPR obrátilo s žádostí o výmaz jejich osobních údajů?
Jde o další příklad zcela zbytečného bruselského nařízení, které jen způsobilo obrovské množství zmatku aniž by něco přínosného přineslo. Možná i proto se na nás s žádostí o výmaz údajů kvůli GDPR nikdo neobrátil.

Daně z nemovitostí

Někteří politici navrhují, aby stát či obce zavedly vyšší sazby daně z nemovitostí pro majitele, kteří vlastní více bytů nebo domů. Bude to podle vás motivovat majitele, aby nenechávali nemovitosti prázdné? Souhlasíte s tímto nápadem?
Tento nápad patří do období reálného socialismu. Daň z nemovitosti je nespravedlivá daň, neboť nemovitosti jsou daněny 2x, protože již byly pořízeny ze zdaněných peněz. Náklady na správu jsou vysoké a výnos malý, proto by tato daň měla být zrušena.

Firemní bydlení pro zaměstnance

Vlastní vaše firma byty (či jiné ubytovací kapacity), které pronajímá zaměstnancům? Zvažujete případně, že byste při nedostatku pracovní síly jako jeden z benefitů nabídli zaměstnancům firemní bydlení - tedy postavili či koupili firemní byty?
Ekospol vlastní dva bytové domy určené k pronájmu. Některé byty v něm výhodně pronajímá klíčovým zaměstnancům. Lidem, kteří mají pro firmu největší přínos, však nabízíme tak vysoké mzdy včetně odměn, že velmi brzy dosáhnou na vlastní bydlení.

Spolupráce byznysu se školami

Spolupracuje Vaše firma se středními školami na praktické výuce studentů? Má vaše firma vlastní výcvikové středisko pro studenty nebo nové zaměstnance? Uvažuje vaše firma o zřízení vlastní odborné školy?
Spolupracujeme s vysokými školami, převážně VŠE a ČVÚT. Studentům nabízíme mnoho témat bakalářských a diplomových prací, díky kterým se mohou podílet na řešení skutečných problémů vycházejících z praxe. Na VŠE také pravidelně přednáším.

Jak investujete?

Jak jste v letošním roce investovali své volné peníze? Plánujete pro příští rok nějak změnit svou investiční strategii?
Téměř všechny finanční prostředky dlouhodobě investujeme do nákupu nových pozemků. Stejně tomu bylo i letos, kdy jsme nakoupili několik pozemků pro výstavbu zhruba 2600 bytů. Pravidelně také podporujeme ochranu ohrožených druhů zvířat v ZOO Tábor.

Superhrubá mzda

Jste pro zrušení superhrubé mzdy? Co by mělo být výsledkem příslušné změny zákona pro zaměstnance a zaměstnavatele?
Odvody na sociální a zdravotní pojištění v kumulativní výši 34 % jsou nepřiměřeně vysoké a jen zakrývají neefektivitu státu v sociální oblasti. Takto vysoké odvody jsou zásadní brzdou pro podnikatele a kosmetické hry s jejich názvy nic nezlepší.
1 2 3 4 5 ... 22
reklama