reklama
reklama
Byznys Echo / Respondent

Evžen Korec

generální ředitel firmy Ekospol
Odpovědi respondenta

Firemní investice během pandemie

Covid už je v Evropě téměř rok. Jak se během té doby vyvíjely investice do rozvoje vaší firmy? Utlumili jste je, nebo v některé oblasti i navýšili? Jaké investice plánujete pro letošní rok?
Development je běh na dlouhou trať, plánujeme proto na mnoho let dopředu. Jen získat všechna povolení pro rezidenční projekt trvá pět a více let. Jeden rok tak z tohoto pohledu nehraje žádnou velkou roli. V developmentu jsou hlavní investice do pozemků. Ty nakupujeme průběžně a nepřetržitě. Díky tomu patříme k největším soukromým vlastníkům pozemků vhodných pro bytovou výstavbu v Praze a blízkém okolí, kde vlastníme půl milionu metrů čtverečních. Na nich plánujeme výstavbu 7000 bytů za více než 30 mld. Kč. Jen na Zličíně jich postavíme kolem 2000 a v Hostivaři dalších 800 bytů.

Vánoce ve vaší firmě

Pandemie ovlivnila způsoby, jak budou podniky děkovat svým zaměstnancům za práci v uplynulém roce. Jak letos řeší vánoční dárky a večírky vaše firma? Jak bude lidem dárky doručovat, pracují-li z domova?
Tak jako každý rok budeme dárky dávat našim nejdůležitějším partnerům. Standardně je předáváme osobně, letos je však budeme nechávat na recepcích. Žádné vánoční akce pro zaměstnance letos pořádat nebudeme.

Česko země koronaviru

Česko se zařadilo mezi země s největším přírůstkem počtu případů onemocnění covid-19 na světě. Dominuje i ve statistikách úmrtí. Vnímáte to jako stigma při jednání s vašimi zahraničními partnery? Muže to podle vás do budoucna poškodit obraz České republiky?
Negativní statistika ČR ohledně koronaviru obraz ČR ve světě jenom zhorší. To se ale může změnit v případě pozitivního vývoje. Celosvětová koronavirová krize v podstatě znemožnila osobní kontakty lidí z různých zemí, ať už na úrovni obchodní spolupráce nebo volnočasových aktivit. Některé záležitosti lze vyřešit na dálku přes internet, ale mnoho věcí vyžadujících přímý osobní kontakt takto řešit nelze. Typickým příkladem jsou mezinárodní výstavy psů, kterých se v normální době jako majitel úspěšné chovatelské stanice Korec Corso pravidelně účastním. Ty jsou nyní ve všech zemích zrušené.

Druhá vlna úprku na home office

Začíná druhý letošní hromadný přechod na home office. Jaká jsou vaše ponaučení z první jarní vlny? Organizujete práci z domova v druhé vlně na základě toho jinak?
Práce z domova je přeceňovaná, ale ve skutečnosti není příliš vhodná. Nedokáže totiž plně nahradit setkávání spolupracovníků na pracovišti a jejich přímou komunikaci, která často vede k rychlejšímu vyřešení pracovních problémů. Navíc vyžaduje obrovskou disciplínu, vysokou úroveň organizace práce a mnohem větší soustředění na zadané úkoly. I při plném nasazení však lidé na "home office" dosáhnou maximálně na 80 % výkonnosti v porovnání s fungováním na pracovišti. I proto v tuto chvíli o znovuzavedení home office neuvažujeme.

Manažerské investice

Jakým způsobem se snažíte zhodnocovat peníze, které vyděláte? Investujete například na kapitálových trzích nebo do nemovitostí?
Peníze "investuji" do svých koníčků, kterými jsou hlavně zvířata. Vlastním úspěšnou chovatelskou stanici Korec Corso, v níž odchovávám špičkové psy plemene cane corso. Mnoho z nich je mnohonásobnými šampiony. To však nedělám kvůli zisku, ale pro radost. Nejlepší výnosy mají investice do rezidenčních nemovitostí, vyplatí se hlavně byty v Praze. Je ale nutné pečlivě je vybírat a řídit se tzv. Korcovým pravidlem. To říká, že u bytů s plochou do 50 m2, musí konečná prodejní cena bytu představovat maximálně 20násobek ročního nájemného v dané oblasti.

Rekordní rozpočtový schodek

Je podle vás navýšení schodku státního rozpočtu na 500 miliard korun za současné situace akceptovatelné? Neměla by vláda více šetřit?
Nejsem úplně kompetentní tohle posoudit, ale půl bilionu mi přijde opravdu hodně. Navyšování státního dluhu bude muset v konečné fázi někdo zaplatit. Rekordně vysoký rozpočtový schodek zvýší celkové zadlužení státu, což povede ke zvýšení ceny peněz, které si bude stát v budoucnu půjčovat. Navíc vidím extrémní riziko ve zvýšení daňové zátěže, protože stát bude muset chybějící peníze někde sehnat. A daně tvoří podstatnou část příjmů státního rozpočtu. Zvyšování daní ale může v budoucnu přidusit celou českou ekonomiku.

Kultura a byznys

Máte vzhledem k pracovnímu vytížení čas na kulturu? Čtete knihy, chodíte do divadel, kin, galerií, jezdíte v Česku na kulturní a hudební festivaly a po památkách?
Knihy čtu, většinou odborné. Pokud mi zbude čas, tak volím životopisy historických osobností, převážně autobiografie. Památky navštěvuji v zahraničí. Vlastním úspěšnou chovatelskou stanici Korec Corso, takže mi spoustu volného času zabere účast na výstavách, nejen u nás, ale i v zahraničí.

Změny v zákoníku práce

Vyhovuje fungování vaší společnosti současná podoba zákoníku práce, nebo vaši společnost nějakým způsobem brzdí?Jaké změny v zákoníku práce byste uvítali (i s ohledem na zkušenosti z koronavirové pandemie)?
Současný zákoník práce je celý špatně, podporuje totiž neschopné zaměstnance na úkor schopných. Primárně neumožňuje efektivní propouštění neschopných lidí, ti tak blokují místa na úkor těch schopných. Je velmi obtížné zbavit se neschopného člověka. Propuštění je velmi komplikované. Změnit by se měl celý princip ze současného polosocialistického paskvilu na systém, který bude preferovat alespoň průměrné a bude poskytovat co nejlepší podmínky těm nejvíce schopným. Firmám by se měla nechat mnohem větší volnost v rozhodování o propouštění zaměstnanců.

Internetové obchody na vzestupu

Posílily vaše firmy v posledních měsících v důsledku pandemie svou pozici v online prodeji? Budete dále více sázet na e-commerce?Vy osobně jste začal/a více nakupovat na e-shopech a budete v tom pokračovat, nebo se vrátíte do kamenných prodejen?
Byty nejsou jako jiné zboží, které lze bez problémů prodávat online. Zájemci si chtějí byt prohlédnout a být v osobním kontaktu se svým makléřem. Stejně tak výběr zařízení interiérů nelze dělat přes internet, klienti si chtějí vybrané materiály vždy nejprve „osahat“ v naší vzorkovně. Osobní přítomnost je nutná též při podpisu rezervačních a kupních smluv. E-commerce proto v developmentu a při prodeji bytů nemá velkou budoucnost. My i v budoucnu zůstaneme u fyzických schůzek, které jsou osobnější. Já jsem tak vytížený, že jinak než na e-shopech už dávno nenakupuji.

Vývoj mezd v době pokoronavirové

Změní pandemie trend rostoucích mezd a benefitů na pracovním trhu v Česku?Lze očekávat, že zaměstnanci nebudou mít takové nároky, budou si práce více vážit a firmy budou mít při hledání lidí větší výběr?
Nejen změní, ale už změnila. Na řadu pozic, kde byl ještě nedávno obrovský problém získat vůbec nějakého zájemce, se nyní hlásí mnoho velmi zkušených uchazečů. Spousta firem, a to i těch velkých a renomovaných, začala masivně propouštět. Dá se očekávat, že ve většině společností se budou snižovat mzdy a omezovat benefity, což je ostatně běžné při každé ekonomické krizi a recesi. Prostor pro snížení mezd je, protože ty v minulosti rostly enormně. Tento růst mezd přitom nebyl vázán na zvyšování produktivity, ale vzhůru ho táhla jen přezaměstnanost. Tenhle nepoměr se nyní výrazně zmenší.
1 2 3 4 5 ... 23
reklama