reklama
reklama

Kultura a byznys

Máte vzhledem k pracovnímu vytížení čas na kulturu? Čtete knihy, chodíte do divadel, kin, galerií, jezdíte v Česku na kulturní a hudební festivaly a po památkách?
Četba je pro mě životní potřebou a útočištěm. Je to i prostředek, jak si udržet aktivní ty cizí jazyky, které nemám příležitost používat v běžné komunikaci. Ostatní umělecké formy sleduji převážně v recenzích a anotacích.

Změny v zákoníku práce

Vyhovuje fungování vaší společnosti současná podoba zákoníku práce, nebo vaši společnost nějakým způsobem brzdí?Jaké změny v zákoníku práce byste uvítali (i s ohledem na zkušenosti z koronavirové pandemie)?
Se zákony včetně zákoníku práce žít umíme. To, že není ideální z pohledu zaměstnavatele, také víme.
Povinnost vyplácet odstupné u výpovědi z organizačních důvodů (současná pandemie k nim nevyhnutelně patří) může prohloubit problémy, do nichž se zaměstnavatel nezaviněně dostal.

Internetové obchody na vzestupu

Posílily vaše firmy v posledních měsících v důsledku pandemie svou pozici v online prodeji? Budete dále více sázet na e-commerce?Vy osobně jste začal/a více nakupovat na e-shopech a budete v tom pokračovat, nebo se vrátíte do kamenných prodejen?
Pro nás, tedy pro portál Letuška.cz, je to otázka poněkud cynická. Pandemie naše prodeje letenek prakticky zmrazila. Naštěstí je již červen a nejhorší za námi. Letuška.cz na své 19. narozeniny zase ožívá zájmem cestovatelů.

Pro mě osobně se způsob nakupování předmětů osobní spotřeby nezměnil.

Vývoj mezd v době pokoronavirové

Změní pandemie trend rostoucích mezd a benefitů na pracovním trhu v Česku?Lze očekávat, že zaměstnanci nebudou mít takové nároky, budou si práce více vážit a firmy budou mít při hledání lidí větší výběr?
Domnívám se, že celková hospodářská situace plošné navyšování mezd již neumožní. V odvětví cestovního ruchu pravděpodobně dojde k redukci pracovním příležitostí.
Věřím, že trh práce dostane zdravý impuls.

Podpora pro české firmy

Co si myslíte o poslaneckém návrhu, že by obchody musely nabízet až 85 procent potravin českého původu?Jak jinak a případně lépe by podle vás měl stát podpořit všechny české podnikatele?
Osobně dávám přednost místním potravinám, ale takto vysoká míra regulace nemusí zaručovat optimální výsledek. Byl by to návrat k centralizovanému řízení obchodu.
Podnikatelé nejsou homogenní skupina. Podpora by měla být promyšleně systémová a měla by vést k tvorbě společensky užitečných hodnot a udržitelného vývoje.
Oporou pro takto zaměřenou podporu podnikání by měl být strategický plán rozvoje ekonomiky a společnosti s výhledem na desetiletí dopředu. Na jeho tvorbě a průběžné modifikaci se musejí shodnout všechny politické subjekty.

Vývoj kurzu koruny

Jak váš byznys ovlivňuje prudké oslabení české měny?Jste zastáncem přijetí eura?
Kurzové výkyvy nejsou pro nastavení naší firemní obchodní politiky významné. Na otázku vstupu do eurozóny nemám vlastní kvalifikovanou odpověď.

Rozvolňování mimořádných opatření

Dochází k rozvolňování mimořádných opatření přijatých v souvislosti s koronavirem. Jaký to bude mít vliv na váš byznys? Na co se vy osobně v souvislosti s rozvolněním opatření nejvíce těšíte?
Dokud se neuvolní cestování mezi státy všemi směry, tak rozvolňování uvnitř hranic jednotlivých států je pro naši práci bezvýznamné.
Těším se na to, že uvidím všechny své kolegy naživo, ne jen přes monitor.....

Propouštění v době pandemie

Museli jste v důsledku pandemie propustit část zaměstnanců, případně o tomto kroku uvažujete?
Několik měsíců výpadku produkce bychom určitě ustáli. Obnovení provozu je ale v nedohlednu. Podporu ze strany státu jsme zatím nepocítili. Na pořadu dne jsou zákonitě úvahy o redukci všeho a všech, co můžeme natrvalo nebo dočasně postrádat. Bude se to týkat i některých pracovních pozic.

Návrat ekonomiky do normálu

Vláda zrychlila uvolňování opatření, jež mají zamezit šíření koronaviru. Očekáváte, že se váš byznys rychle vrátí do původních kolejí? Případně kolik času bude potřebovat na zotavení?
Vaše otázky jsou jako pro paní Colombovou, kterou dosud nikdo neviděl.
Mezinárodní doprava záleží na mezinárodní koordinaci. Až budeme znát, v jaké rozsahu a za jakých podmínek se otevřou všechny hranice, budeme znát i odpověď.
Původní koleje nejsou na pořadu dne.

Státní pomoc ekonomice

Jak jste spokojeni s tím, jak vláda pomáhá podnikatelům a ekonomice zvládnout pandemii koronaviru?
Z mého pohledu je na hodnocení ještě brzy. Teprve duben ukáže, jak se projeví podpora zaměstnanosti. Z pohledu cestovní kanceláře bude důležitá právní úprava některých spotřebitelsko-odběratelských vztahů. Nejdůležitější bude otevření hranic a znovuobnovení leteckého provozu.
1 2 3 4 5 ... 9
reklama