reklama
reklama
Byznys Echo / Respondent

Šárka Litvinová

spolumajitelka společnosti Asiana

spolumajitelka společnosti Asiana

Odpovědi respondenta

Zdražování peněz

ČNB již dvakrát radikálně zvýšila základní úrokovou sazbu. Jak moc vaši firmu zasáhne zdražování úvěrů?
Společnost ASIANA/Letuška.cz své potřeby a svůj rozvoj financuje převážně z vlastních zdrojů, a to nehledě na nepříznivou situaci v cestovním ruchu. Zvyšování úrokové sazby ale ovlivní hospodaření našich zaměstnanců, kteří jsou ve své většině ve věku, kdy si pořizují hypotéky na bydlení. Na firmu bude mít tato skutečnost druhotný dopad v podobě tlaku dalšího tlaku na zvyšování mezd.

Protiepidemická opatření

Jaká konkrétní opatření máte v podniku připravená pro eventuální další vlnu covidu-19?
Asiana/letuška.cz disponuje prostornými kancelářemi, v nichž pracovníci mohou dodržovat bezpečné vzdálenosti mezi sebou. Velkou část provozu zajišťujeme stále ze vzdáleného připojení. Samotný provoz firmy není pro šíření nemoci rizikový. Neovlivníme ale pohyb pracovníků v jiném prostředí - v hromadné dopravě, pří nákupech, v rodině....

Technologicky jsme k uzavírkám připraveni.

Růst cen energií

Jak se vás osobně, či vašeho podniku dotkne zvýšení cen energií?Co to podle vás bude znamenat pro český byznys?
Energie nejsou největšími nákladovými položkami v provozu společnosti ASIANA/Letuška.cz. S ohledem na fakt, že se teprve začínáme zotavovat ze zásahu, který nám, cestovní agentuře, způsobila pandemie, tak každé zvýšení nákladů na provoz pro nás bude mít nepříznivé následky.
Skokové zvýšení cen energií se projeví postupně a se zpožděním a bude mít velmi nepříznivý dopad na český byznys.

Volební výsledky a priority nové vlády

Jak jste spokojeni s výsledkem voleb? Na jaké priority by se měla příští vláda soustředit, aby se v Česku žilo a podnikalo lépe?
S výsledky voleb jsem spokojená a věřím, že nová vláda s důvěrou se pustí do práce co nejdříve.
Měla by se soustředit na stanovení strategických priorit s výhledem na desítky let dopředu (energetika, ochrana půdního fondu, bezpečnost....vztah k EU). S ohledem na ně řešit současné problémy. Konsolidovat pracovní trh, odstranit mzdovou nerovnost mezi státním a soukromým sektorem. Liberalizovat zákoník práce. Nebát se nepopulárních kroků, pokud nás povedou k prosperitě.

Manažerské investice

Jak investujete, podle čeho si vybíráte aktiva, do nichž ukládáte volné peníze, a do čeho jste investovali v poslední době?
Všechny termíny, které používáte - investice, aktiva, peníze... se míjejí s tím, co považuji za důležité. Jestli "investice" znamená podpora něčeho, co dává smysl, pak podporuji lidi ukotvené, tvořivé a sebevědomé. Dělám to soustavně.

Firemní investice během pandemie

Covid už je v Evropě téměř rok. Jak se během té doby vyvíjely investice do rozvoje vaší firmy? Utlumili jste je, nebo v některé oblasti i navýšili? Jaké investice plánujete pro letošní rok?
Nehledě na to, že naše hlavní činnost související s pohybem osob bez ohledu na hranice a vzdálenosti byla rok trvající pandemií téměř rozmetána, investujeme do firemní infrastruktury a do nových aplikací v řádech vyšších desítek milionů. Ekonomicky stabilní firemní zázemí nám umožňuje překlenout toto období a soustředit se na budoucnost.

Vánoce ve vaší firmě

Pandemie ovlivnila způsoby, jak budou podniky děkovat svým zaměstnancům za práci v uplynulém roce. Jak letos řeší vánoční dárky a večírky vaše firma? Jak bude lidem dárky doručovat, pracují-li z domova?
Letošní konec roku a vánoční odměny v sektoru cestovního ruchu budou rozhodně jiné než v předchozích letech hojnosti. Budeme se muset spokojit s pozitivní zprávou, že vykračujeme do dalšího roku sice oškubaní covidem, ale optimisticky a připraveni na další výzvy. Náš tým pracuje v polních podmínkách nouzového stavu, ale nepřestává odvádět skvělý výkon. Je to příslib toho, že zvládneme také nové překážky. Slavit a odměňovat se budeme, až je překonáme.

Česko země koronaviru

Česko se zařadilo mezi země s největším přírůstkem počtu případů onemocnění covid-19 na světě. Dominuje i ve statistikách úmrtí. Vnímáte to jako stigma při jednání s vašimi zahraničními partnery? Muže to podle vás do budoucna poškodit obraz České republiky?
Každá země bez ohledu na to, jaká vykazuje čísla, je pandemií postižena. Víc než na dojmech a pocitech bude při obchodních jednáních a spolupráci záležet na konkrétních ekonomických podmínkách.

Druhá vlna úprku na home office

Začíná druhý letošní hromadný přechod na home office. Jaká jsou vaše ponaučení z první jarní vlny? Organizujete práci z domova v druhé vlně na základě toho jinak?
HO není v našem oboru neznámá veličina. Neomezuje nás HO, ale nedostatek práce, která nás dosud živila.

Rekordní rozpočtový schodek

Je podle vás navýšení schodku státního rozpočtu na 500 miliard korun za současné situace akceptovatelné? Neměla by vláda více šetřit?
Schodek státní rozpočtu je za současné situace akceptovatelný. Podmínkou ovšem je efektivní využití prostředků, které z něho na podporu ekonomiky půjdou. Druhou podmínkou je, že se vyvarujeme zmrazení ekonomiky, jako tomu bylo v prvním pololetí 2020.
1 2 3 4 5 ... 9
reklama