reklama
reklama
Byznys Echo / Respondent

Šárka Litvinová

spolumajitelka společnosti Asiana

spolumajitelka společnosti Asiana

Odpovědi respondenta

Manažerské investice

Jak investujete, podle čeho si vybíráte aktiva, do nichž ukládáte volné peníze, a do čeho jste investovali v poslední době?
Všechny termíny, které používáte - investice, aktiva, peníze... se míjejí s tím, co považuji za důležité. Jestli "investice" znamená podpora něčeho, co dává smysl, pak podporuji lidi ukotvené, tvořivé a sebevědomé. Dělám to soustavně.

Firemní investice během pandemie

Covid už je v Evropě téměř rok. Jak se během té doby vyvíjely investice do rozvoje vaší firmy? Utlumili jste je, nebo v některé oblasti i navýšili? Jaké investice plánujete pro letošní rok?
Nehledě na to, že naše hlavní činnost související s pohybem osob bez ohledu na hranice a vzdálenosti byla rok trvající pandemií téměř rozmetána, investujeme do firemní infrastruktury a do nových aplikací v řádech vyšších desítek milionů. Ekonomicky stabilní firemní zázemí nám umožňuje překlenout toto období a soustředit se na budoucnost.

Vánoce ve vaší firmě

Pandemie ovlivnila způsoby, jak budou podniky děkovat svým zaměstnancům za práci v uplynulém roce. Jak letos řeší vánoční dárky a večírky vaše firma? Jak bude lidem dárky doručovat, pracují-li z domova?
Letošní konec roku a vánoční odměny v sektoru cestovního ruchu budou rozhodně jiné než v předchozích letech hojnosti. Budeme se muset spokojit s pozitivní zprávou, že vykračujeme do dalšího roku sice oškubaní covidem, ale optimisticky a připraveni na další výzvy. Náš tým pracuje v polních podmínkách nouzového stavu, ale nepřestává odvádět skvělý výkon. Je to příslib toho, že zvládneme také nové překážky. Slavit a odměňovat se budeme, až je překonáme.

Česko země koronaviru

Česko se zařadilo mezi země s největším přírůstkem počtu případů onemocnění covid-19 na světě. Dominuje i ve statistikách úmrtí. Vnímáte to jako stigma při jednání s vašimi zahraničními partnery? Muže to podle vás do budoucna poškodit obraz České republiky?
Každá země bez ohledu na to, jaká vykazuje čísla, je pandemií postižena. Víc než na dojmech a pocitech bude při obchodních jednáních a spolupráci záležet na konkrétních ekonomických podmínkách.

Druhá vlna úprku na home office

Začíná druhý letošní hromadný přechod na home office. Jaká jsou vaše ponaučení z první jarní vlny? Organizujete práci z domova v druhé vlně na základě toho jinak?
HO není v našem oboru neznámá veličina. Neomezuje nás HO, ale nedostatek práce, která nás dosud živila.

Rekordní rozpočtový schodek

Je podle vás navýšení schodku státního rozpočtu na 500 miliard korun za současné situace akceptovatelné? Neměla by vláda více šetřit?
Schodek státní rozpočtu je za současné situace akceptovatelný. Podmínkou ovšem je efektivní využití prostředků, které z něho na podporu ekonomiky půjdou. Druhou podmínkou je, že se vyvarujeme zmrazení ekonomiky, jako tomu bylo v prvním pololetí 2020.

Kultura a byznys

Máte vzhledem k pracovnímu vytížení čas na kulturu? Čtete knihy, chodíte do divadel, kin, galerií, jezdíte v Česku na kulturní a hudební festivaly a po památkách?
Četba je pro mě životní potřebou a útočištěm. Je to i prostředek, jak si udržet aktivní ty cizí jazyky, které nemám příležitost používat v běžné komunikaci. Ostatní umělecké formy sleduji převážně v recenzích a anotacích.

Změny v zákoníku práce

Vyhovuje fungování vaší společnosti současná podoba zákoníku práce, nebo vaši společnost nějakým způsobem brzdí?Jaké změny v zákoníku práce byste uvítali (i s ohledem na zkušenosti z koronavirové pandemie)?
Se zákony včetně zákoníku práce žít umíme. To, že není ideální z pohledu zaměstnavatele, také víme.
Povinnost vyplácet odstupné u výpovědi z organizačních důvodů (současná pandemie k nim nevyhnutelně patří) může prohloubit problémy, do nichž se zaměstnavatel nezaviněně dostal.

Internetové obchody na vzestupu

Posílily vaše firmy v posledních měsících v důsledku pandemie svou pozici v online prodeji? Budete dále více sázet na e-commerce?Vy osobně jste začal/a více nakupovat na e-shopech a budete v tom pokračovat, nebo se vrátíte do kamenných prodejen?
Pro nás, tedy pro portál Letuška.cz, je to otázka poněkud cynická. Pandemie naše prodeje letenek prakticky zmrazila. Naštěstí je již červen a nejhorší za námi. Letuška.cz na své 19. narozeniny zase ožívá zájmem cestovatelů.

Pro mě osobně se způsob nakupování předmětů osobní spotřeby nezměnil.

Vývoj mezd v době pokoronavirové

Změní pandemie trend rostoucích mezd a benefitů na pracovním trhu v Česku?Lze očekávat, že zaměstnanci nebudou mít takové nároky, budou si práce více vážit a firmy budou mít při hledání lidí větší výběr?
Domnívám se, že celková hospodářská situace plošné navyšování mezd již neumožní. V odvětví cestovního ruchu pravděpodobně dojde k redukci pracovním příležitostí.
Věřím, že trh práce dostane zdravý impuls.
1 2 3 4 5 ... 9
reklama