2 minuty čtení
V České republice se objevují případy, kdy dochází ke zdravotnímu poškození dítěte po povinném očkování. Ministerstvo zdravotnictví by mělo...
6 minut čtení
Ústavní soud se zastal muže, který dle jeho názoru bez své viny nemohl využít restitučních předpisů, a připustil určovací žalobu jako nástroj...
7 minut čtení
Soudci nemají podle Ústavního soudu nárok na zpětné dorovnání platů snížených v důsledku nižšího koeficientu pro jejich určení. ÚS zrušil část...
3 minuty čtení
Otec dětí, který se domáhal navýšení času stráveného s dětmi svěřenými do péče matky, se se svými 24% času tráveného s dětmi blížil ke střídavé...
3 minuty čtení
Ústavní soud pro vytváření výrazné nerovnosti jednotlivých skupin osob zrušil ustanovení o zdanění pracujících důchodců jako protiústavní.
no data