reklama
reklama
Rubrika/

Daně 2020

5 minut čtení
Příjmy z kapitálového majetku, jako jsou podíly na zisku firem nebo úroky z vkladů a cenných papírů, se v praxi velmi často zaměňují s ostatními...
7 minut čtení
Pro většinu podnikatelů je nejdůležitější částí daňového přiznání příloha číslo 1. Právě ta je totiž věnována příjmům ze samostatné výdělečné...
5 minut čtení
Zaměstnanců je v České republice okolo pěti milionů, proto je třeba příjmům ze zaměstnání věnovat patřičnou pozornost. Pokud budeme hledat...
5 minut čtení
Daňové přiznání nemusí podle zákona o dani z příjmů podávat poplatník, který za loňský rok neměl žádné zdanitelné příjmy. To je ale ta...
8 minut čtení
Ať má poplatník příjmy z jakékoliv činnosti, vypočtený základ daně si může snížit o nezdanitelné části a odečitatelné položky. K odečitatelným...
10 minut čtení
Daňový základ se skládá z jednotlivých dílčích příjmů, tedy příjmů ze zaměstnání, podnikání, kapitálového majetku, nájmu a ostatních příjmů....
12 minut čtení
Poslední kategorií příjmů, které nebylo možné zahrnout do některé z výše uvedených kategorií, jsou ostatní příjmy. Nemůžeme do nich zahrnovat...
5 minut čtení
Dalším, relativně častým druhem příjmů fyzických osob jsou příjmy z nájmu. Patří do nich jak nájem nemovitých věcí, tedy zejména bytů a domů,...
6 minut čtení
Daňové přiznání nemusí podle zákona o dani z příjmů podávat poplatník, který za loňský rok neměl žádné zdanitelné příjmy. To je ale ta...
reklama