reklama
reklama

Články autora

HN.cz5 minut čtení
S přijetím zákona o obchodních korporacích (ZOK) a nového občanského zákoníku (NOZ) musela být mimo jiné vyřešena otázka, jakou právní úpravou...
8 minut čtení
Ohledně zasílání obchodních sdělení platí jasně stanovená pravidla. Na co je třeba pamatovat na straně jedné a kdy je proti nim možno se bránit...
6 minut čtení
Bez většího zájmu ze strany širší podnikatelské veřejnosti prošel legislativním procesem vládní návrh nového zákona upravujícího základní...
21 minut čtení
Smlouvou o kontrolní činnosti se vykonavatel kontroly zavazuje zjistit nestranně stav určité věci nebo ověření výsledku určité činnosti a vydat...
20 minut čtení
Smlouvou o obchodním zastoupení se obchodní zástupce jako nezávislý podnikatel zavazuje dlouhodobě pro zastoupeného vyvíjet činnost směřující k...
10 minut čtení
Příkazní smlouvou se zavazuje příkazník, že pro příkazce obstará nějakou věc nebo vykoná jinou činnost.
10 minut čtení
Dohodou o narovnání mohou účastníci upravit práva mezi nimi sporná nebo pochybná. Dohoda, kterou mají být mezi účastníky upravena veškerá práva,...
reklama